L’Ajuntament de Xàtiva porta a plenari finançar el pàrquing de l’hospital i el dipòsit de Sant Josep

Es tracta d’un total de 258.172 euros que s’aplicaran mitjançant les fórmules de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

L’Ajuntament de Xàtiva portarà al plenari d’aquest mes de juny una modificació del pressupost 2021 de 258.172 euros per a poder finançar algunes actuacions necessàries com són el parking de l’Hospital Lluís Alcanyís i la inversió en el dipòsit de Sant Josep, les despeses de les quals no poden demorar-se fins al proper exercici.

D’una banda es concedirà un crèdit extraordinari per a la construcció de l’aparcament en l’entorn de l’hospital Lluís Alcanyís mentre que les obres de reparació del dipòsit de Sant Josep partiran d’un suplement de crèdit, tots dos finançats amb baixes per anul·lació.

La Diputació de València ha autoritzat el canvi d’afecció per a la construcció de l’aparcament a l’hospital en detriment de la urbanització d’accés a Xàtiva per la carretera de Genovés, camí de Sant Antoni i entorn de la font dels 25 dolls, que estava inclosa al Pressupost d’Inversió 2020-2021. El crèdit per a aquesta actuació és d’un total de 162.400 euros. D’altra banda, el pressupost per a la reparació del dipòsit de Sant Josep, corresponent al cicle hidràulic, serà de 95.772,73 euros més dels que ja estaven previstos -35.000 euros-, pel que aquesta obra tindrà en 2021 una inversió total de més de 130.000 euros.

«Avancem en l’execució del Pla Director d’Inversions 2021-2023 dotant econòmicament dos obres que necessiten finançament en el present exercici. Per això portem al plenari una modificació del pressupost vinculada a les partides de cicle hidràulic i de vies públiques» ha explicat el regidor d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Xàtiva, Ignacio Reig, qui ha declarat que es tracta de «dos inversions importants que responen a demandes de la ciutadania de Xàtiva i que esperem que s’executen en el termini establert».

Una vegada s’aprove inicialment l’expedient pel ple de la corporació, s’exposarà al públic previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho i presentar reclamacions davant el ple. En cas de no haver-ne, s’entendria que la modificació de crèdit ha sigut definitivament aprovada.

No hay comentarios

Dejar respuesta