L’Ajuntament de Xàtiva executarà totes les obres previstes en aquesta legislatura

L’alcalde Roger Cerdà ha mantingut una reunió aquest dimecres amb Víctor García, Director General d’Infraestructures Educatives de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha mantingut aquest dimecres una reunió amb el director General d’Infraestructures escolars d’Educació de la Generalitat Víctor García. Tots dos han repassat els projectes del Pla Edificant a la ciutat de Xàtiva, que suposaran una inversió de més de 8,7 milions d’euros i s’emprendran al llarg d’aquesta legislatura de forma conjunta entre el consistori i la Conselleria d’Educació.
Cal recordar que mitjançant el Pla Edificant la Conselleria adjudica els fons econòmics per a millorar, ampliar o construir centres educatius nous i que els ajuntaments són els qui executen les obres.
Cerdà ha assegurat que la reunió ha sigut «fructífera» i ha destacat que Víctor García «ha donat la conformitat en les diferents tramitacions de cadascun dels projectes i finalment ens ha confirmat que segueixen endavant totes i cadascuna de les actuacions que van a realitzar-se en la nostra ciutat».
Per la seua banda, el director general d’Infraestructures Escolars, Víctor garcía, ha destacat que «és important que ens puguem reunir i coordinar-nos bé amb els ajuntaments i estem satisfets del treball comú que estem fent amb el consistori de Xàtiva», i ha afegit: «Ara mateix ja hi ha assignats més de 7 milions d’euros per part nostre perquè l’ajuntament construïsca el CEE Pla de la Mesquita i amplie l’IES José de Ribera, i estem planificant conjuntament la tramitació en Edificant de millores en altres centres educatius més de la capital de la Costera».
Pel que fa a la construcció del nou col·legi Pla de la Mesquita, que suposarà una inversió de 6 milions d’euros, la licitació del projecte es farà abans de finalitzar aquest any 2019, amb la perspectiva de que cap al mes de maig de 2020 s’estiga ja en disposició d’iniciar la licitació de les obres. D’altra banda, l’Institut Josep de Ribera està a l’espera de rebre el projecte, que ja està realitzat, per tal d’iniciar la licitació d’unes obres en les que s’invertiran 1,2 milions d’euros destinats a la construcció del nou aulari.
En quant al col·legi Teresa Coloma, on s’invertiran vora 315.000 euros, s’està a l’espera de què la Direcció Territorial comunique a l’Ajuntament de Xàtiva una esmena respecte a unes dades del projecte; mentre que als centres de la Costera (vora 480.000 euros) i l’Attilio Bruschetti (705.000 euros) l’Ajuntament està preparant la documentació pertinent en cada cas per a que Educació, quan tinga tota la documentació, puga delegar les competències i adjudicar els fons pertinents.
L’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha manifestat que «per part de l’Ajuntament estem compromesos en el treball de millora dels centres educatius de la nostra ciutat i sobretot tenim la garantia, per part de la Conselleria d’Educació, de què van a seguir fent una aposta decidida per la millora dels centres educatius de la ciutat de Xàtiva».


En Castellà:

El Ayuntamiento de Xàtiva ejecutará todas las obres previstas en el Plan Edificant en esta legislatura

El alcalde Roger Cerdà ha mantenido una reunió este miércoles con Víctor García, Director General de Infraestructuras Educativas de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha mantenido este miércoles una reunión con el director General de Infraestructuras Escolares de Educación de la Generalitat Víctor García. Los dos han repasado los proyectos del Pla Edificant en la ciudad de Xàtiva, que supondrán una inversión de más de 8,7 millones de euros y se emprenderán a lo largo de esta legislatura de forma conjunta entre el consistorio y la Conselleria de Educación.
Hay que recordar que mediante el Plan Edificant la Conselleria adjudica los fondos económicos para mejorar, ampliar o construir centros educativos nuevos y que los ayuntamientos son quienes ejecutan las obras.
Cerdà ha asegurado que la reunión ha sido «fructífera» y ha destacado que Víctor García «ha dado el visto bueno en las diferentes tramitaciones de cada uno de los proyectos y finalmente nos ha confirmado que siguen adelante todas y cada una de las actuaciones que van a realizarse en nuestra ciudad».
Por su parte, el director general de Infraestructuras Escolares, Víctor García, ha destacado que «es importante que nos podamos reunir y coordinarnos bien con los ayuntamientos y estamos satisfechos del trabajo común que estamos haciendo con el consistorio de Xàtiva», y ha añadido: «ahora mismo ya hay asignados más de 7 millones de euros por parte nuestra porque el ayuntamiento construya el CEE Pla de la Mezquita y ampliación del IES Josep de Ribera, y estamos planificando conjuntamente la tramitación en Edificant de mejoras en otros centros educativos más de la capital de la Costera».

En cuanto a la construcción del nuevo colegio Pla de la Mezquita, que supondrá una inversión de 6 millones de euros, la licitación del proyecto se hará antes de finalizar este año 2019, con la perspectiva de que hacia el mes de mayo de 2020 se esté ya en disposición de iniciar la licitación de las obras. Por otro lado, el Instituto Josep de Ribera está a la espera de recibir el proyecto, que ya está realizado, para iniciar la licitación de unas obras en las que se invertirán 1,2 millones de euros destinados a la construcción del nuevo aulario.
En cuanto al colegio Teresa Coloma, donde se invertirán cerca de 315.000 euros, se está a la espera de que la Dirección Territorial comunique al Ayuntamiento de Xàtiva una enmienda respecto a unos datos del proyecto; mientras que en los centros de la Costera (cerca de 480.000 euros) y el Attilio Bruschetti (705.000 euros) el Ayuntamiento está preparando la documentación pertinente en cada caso para que Educación, cuando tenga toda la documentación, pueda delegar las competencias y adjudicar los fondos pertinentes.

El alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha manifestado que «por parte del Ayuntamiento estamos comprometidos en el trabajo de mejora de los centros educativos de nuestra ciudad y sobre todo tenemos la garantía, por parte de la Conselleria de Educación, de que van a seguir haciendo una apuesta decidida por la mejora de los centros educativos de la ciudad de Xàtiva».

No hay comentarios

Dejar respuesta

20 − 17 =