L’Ajuntament del Genovés contractarà a 19 peons agrícoles

L’Ajuntament del Genovés ha demanat al centre SERVEF de Xàtiva que hui dijous 9 de juny tramite l’oferta de 19 peons agrícoles per a les dos actuacions del conveni agrícola 2016. Això significa que NO podrà participar en la selecció cap persona que NO estiga inscrita com a demandant d’ocupació abans d’eixa data.

En la selecció d’aquest programa poden participar desocupats inscrits al centre SERVEF de Xàtiva que hagen treballat, almenys 3 mesos, en l’últim any (entre juny de 2015 i juny de 2016, tenint en compte que almenys 1 d’exos mesos treballats ha de ser de 2016) en el règim agrícola (no val gent del règim general).

Per tant, si algú complix aquest requisit i no està inscrit al SERVEF te de termini fins el 8 de juny per a fer-ho.


 

En Castellá:

El Ayuntamiento del Genovés ha pedido en el centro SERVEF de Xàtiva que el próximo jueves 9 de junio tramito la oferta de 19 peones agrícolas para las dos actuaciones del convenio agrícola 2016. Esto significa que NO podrá participar en la selección ninguna persona que NO esté inscrita como demandante de ocupación antes de esa fecha.

En la selección de este programa pueden participar parados inscritos al centro SERVEF de Xàtiva que hayan trabajado, al menos 3 meses, en el último año (entre junio de 2015 y junio de 2016, teniendo en cuenta que al menos 1 de exos meses trabajados tiene que ser de 2016) en el régimen agrícola (no vale gente del régimen general).

Por lo tanto, si alguien cumple este requisito y no está inscrito al SERVEF te de plazo hasta el 8 de junio para hacerlo.

No hay comentarios

Dejar respuesta

12 + 5 =