L’activitat «Fem Natura» recull més de 190 kilograms de residus als paratges naturals de Xàtiva

El voluntaris de la jornada, organitzada per la regidoria de Medi Ambient i el CJX, van realitzar posteriorment el corresponen reciclatge

La segona part de l’Activitat «Fem Natura», organitzada conjuntament per la regidoria de Medi Ambient i pel Consell de la Joventut de Xàtiva, va reunir al voltant de 70 voluntaris i voluntàries que van acabar recollint quasi 193 kilograms de residus, el que suposa 2,75 kilograms de mitja per persona.

fem-natura-basura-3L’eixida va tindre lloc a les 8:30 des de la porta de l’Ajuntament de Xàtiva, i al llarg del matí es va proporcionar fruita, cafè i aigua per als assistents, que es van repartir en tres zones per tal de realitzar l’arreplegada: Arcadetes-Cova Negra-Casa de la Llum (10,45 kg), Casa de la Llum-Naixement de Bellús (57,6 kg) i pàrquing i zona de l’Aventador (44 kg), malgrat que a aquestes zones acordades es va unir una arreplegada durant el camí, que no estava prevista, degut a la gran quantitat de deixalles escampades especialment per la travessa i la carretera de Bixquert, i que van suposar més de 80 kg de fem arreplegat.

fem-natura-basura-2ra,Fem Natura,Entre els residus trobats destaquen canonades, ferros, joguets de plàstic, una pila de bany, un matalàs o fins i tot parts d’un cotxe, a més de nombrosos plàstics, papers, botelles, trossos de cristall, alumini i cigarrets.

«Estem molt satisfets per la col·laboració de tots els voluntaris, i vull agrair especialment la implicació del Consell de la Joventut de Xàtiva. La valoració de l’activitat és molt positiva», ha manifestat la regidora de Medi Ambient Reme Sinisterra, qui ha afegit que «des de l’Ajuntament ens agradaria conscienciar a la gent de que els paratges són nostres i cal cuidar-los i mantenir-los nets i lliures de tot residu».

L’activitat va finalitzar al voltant de les 13 del migdia, encara que els organitzadors van realitzar posteriorment un exhaustiu triatge per tal de fer inventari de tot el fem trobat així com la neteja selectiva per tal de depositar-la a l’ecoparc de Xàtiva.


En Castellà:

La actividad «Fem Natura» recoge más de 190 kilos de residuos en los parajes naturales de Xàtiva

fem-natura-basura-VoluntarisEl voluntariado de la jornada, organizada por la concejalía de Medio Ambiente y el CJX, realizó posteriormente el correspondiente reciclaje

La segunda parte de la actividad «Fem Natura», organizada conjuntamente por la concejalía de Medio Ambiente y por el Consell de la Juventud de Xàtiva, reunió alrededor de 70 voluntarios y voluntarias que acabaron recogiendo casi 193 kilogramos de residuos, lo que supone 2,75 kilogramos de media por persona.

La salida tuvo lugar a las 8:30 desde la puerta del Ayuntamiento de Xàtiva, y a lo largo de la mañana se proporcionó fruta, café y agua para los asistentes, que se repartieron en tres zonas para realizar la recogida: Arcadetes-Cova Negra-Casa de la Llum (10,45 kg), Casa de la Llum-Nacimiento de Bellús (57,6 kg) y parking y zona del Aventador (44 kg), a pesar de que a estas zonas acordadas se unió una recogida durante el camino, que no estaba prevista, debido a la gran cantidad de desechos esparcidos especialmente por la travesía y la carretera de Bixquert, y que supusieron más de 80 kg de basura recogida.


Entre los residuos encontrados destacan tuberías, hierros, juguetes de plástico, una pila de baño, un colchón o incluso partes de un coche, además de numerosos plásticos, papeles, botellas, trozos de cristal, aluminio y cigarrillos.

«Estamos muy satisfechos por la colaboración de todos los voluntarios, y quiero agradecer especialmente la implicación del Consell de la Juventud de Xàtiva. La valoración de la actividad es muy positiva», ha manifestado la concejala de Medio Ambiente Reme Sinisterra, quien ha añadido que «desde el Ayuntamiento nos gustaría concienciar a la gente de que los parajes son nuestros y hay que cuidarlos y mantenerlos limpios y libres de todo residuo».


La actividad finalizó alrededor de las 13 del mediodía, aunque los organizadores realizaron posteriormente un exhaustivo cribado para hacer inventario de toda la basura encontrada así como la limpieza selectiva para depositarla en el ecoparque de Xàtiva.

No hay comentarios

Dejar respuesta