L’Ajuntament de Xàtiva abona més de 116.000 euros als clubs i associacions esportives

Aquest pagament correspon a la meitat de les subvencions estipulades per a aquest exercici 2020 i destinades a més d’una vintena d’entitats

L’Ajuntament de Xàtiva ha procedit a la concessió del pagament del 50% de les subvencions destinades als clubs, associacions esportives i centres escolars de Xàtiva per al present exercici 2020, i que ascendeix a un total de 116.155 euros.

Aquest pagament correspon a la meitat de l’ajuda en base a la quantitat concedida i justificada durant l’exercici 2019, i de les que es beneficiaran un total de 24 clubs, associacions esportives i altres entitats ciutadanes de Xàtiva vinculades a l’esport com ara els centres escolars.

Disposar de la meitat d’aquesta subvenció a principis d’any és una de les demandes històriques de les entitats esportives, ja que els permet obtenir liquiditat i poder afrontar despeses bàsiques com el pagament de llicències federatives o d’arbitratges.

«Aquest pagament anticipat es va acordar amb la Coordinadora de Clubs, i el nostre compromís és poder abonar aquesta quantitat per a poder alleujar les despeses dels clubs», ha manifestat el regidor d’Esports Pedro Aldavero, qui també ha agraït als tècnics i a l’administració de l’Ajuntament «per tot l’esforç que han realitzat per poder complir aquesta demanda dels clubs i les associacions esportives de la ciutat».


En Castellà:

El Ayuntamiento de Xàtiva abona más de 116.000 euros a clubes y asociaciones deportivas de la ciudad

Este pago corresponde a la mitad de las subvenciones estipuladas para este ejercicio 2020 y destinadas a más de una veintena de entidades

El Ayuntamiento de Xàtiva ha procedido a la concesión del pago del 50% de las subvenciones destinadas a los clubes, asociaciones deportivas y centros escolares de Xàtiva para el presente ejercicio 2020, y que asciende a un total de 116.155 euros.


Este pago corresponde a la mitad de la ayuda en base a la cantidad concedida y justificada durante el ejercicio 2019, y de las que se beneficiarán un total de 24 clubes, asociaciones deportivas y otras entidades ciudadanas de Xàtiva vinculadas al deporte como por ejemplo los centros escolares.


Disponer de la mitad de esta subvención a principios de año es una de las demandas históricas de las entidades deportivas, puesto que les permite obtener liquidez y poder afrontar gastos básicos como el pago de licencias federativas o de arbitrajes.


«Este pago anticipado se acordó con la Coordinadora de Clubs, y nuestro compromiso es poder abonar esta cantidad para poder aliviar los gastos de los clubes», ha manifestado el regidor de Deportes Pedro Aldavero, quien también ha agradecido a los técnicos y a la administración del Ayuntamiento «por todo el esfuerzo que han realizado para poder cumplir esta demanda de los clubes y las asociaciones deportivas de la ciudad».

No hay comentarios

Dejar respuesta

cinco × tres =