L’equip de govern de Xàtiva valora “positivament” la participació en l’enquesta sobre la Fira d’Agost

L’índex de participació ha assolit el 24’67% del total de persones que podien votar en l’enquesta, xifra que l’equip de govern considera molt significativa en comparació amb les obtingudes en poblacions on s’han convocat consultes similars, com ara Sueca (17%), Canals (10%), Tavernes de Valldigna (11%), Aldaia (15%) o Xirivella (7%).

La pròpia convocatòria d’una enquesta de participació ciutadana a Xàtiva és un fet històric que marca un canvi de model en la forma de governar la ciutat. S’inicia així, expliquen, “una nova etapa pel que fa a la participació dels veïns en la presa de decisions del govern municipal que continuarà al llarg de la present legislatura, estant previst que la pròxima convocatòria estiga relacionada amb la configuració dels pressupostos i inversions municipals”.

“El compromís d’aquest equip de govern amb la participació ciutadana és ferm”. En conseqüència, atenent als resultats de l’enquesta, “no es programaran espectacles taurins en la Fira d’Agost i s’iniciarà el procediment per a l’elecció de la reina de la Fira”.

L’equip de govern vol destacar que tot el període de votacions de l’enquesta ha transcorregut amb total normalitat, la qual cosa és un indicador de la maduresa democràtica de la societat xativina i demostra que la ciutadania reclamava un major nivell de participació pública.
De les 6.191 persones que han aportat la seua opinió a l’enquesta, 573 ho feren des dels punts de votació assistits.

Finalment, han indicat que tot el dispositiu habilitat des de l’Ajuntament per a l’enquesta ciutadana ha estat finançat amb recursos propis, no superant-se els 5.000 euros de cost, repartit entre la logística dels punts de votació assistits, el cost de difusió de la campanya institucional i el cost de cartelleria i impremta.


VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA CIUDADANA SOBRE LA FIRA D’AGOST

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Xàtiva valora muy positivamente el gran nivel de participación ciudadana que se ha producido como respuesta a la convocatoria de la encuesta sobre la organización de espectáculos taurinos en la Fira d’Agost y sobre la figura de la reina de la Fira.

El índice de participación ha alcanzado el 24’67% del total de personas que podían votar en la encuesta, cifra que el equipo de gobierno considera muy significativa en comparación con las obtenidas en poblaciones donde se ha convocado consultas similares, como por ejemplo Sueca (17%), Canals (10%), Tavernes de Valldigna (11%), Aldaia (15%) o Xirivella (7%).

La propia convocatoria de una encuesta de participación ciudadana en Xàtiva es un hecho histórico que marca un cambio de modelo en la forma de gobernar la ciudad. Se inicia así una nueva etapa en cuanto a la participación de los vecinos y vecinas en la toma de decisiones del gobierno municipal que continuará a lo largo de la presente legislatura, estando previsto que la próxima convocatoria esté relacionada con la configuración de los presupuestos e inversiones municipales.

El compromiso de este equipo de gobierno con la participación ciudadana es firme. En consecuencia, atendiendo a los resultados de la encuesta, no se programarán espectáculos taurinos en la Fira d’Agost y se iniciará el procedimiento para la elección de la reina de la Fira.

El equipo de gobierno quiere destacar que todo el periodo de votaciones de la encuesta ha transcurrido con total normalidad, lo cual es un indicador de la madurez democrática de la sociedad setabense y demuestra que la ciudadanía reclamaba un mayor nivel de participación pública.

Todo el dispositivo habilitado desde el Ayuntamiento para la encuesta ciudadana ha sido financiado con recursos propios, no superándose los 5.000 euros de coste, repartido entre la logística de los puntos de votación asistidos instalados en Casa de Cultura, Hogar del Jubilado y Centro Social de Mayores, el coste de difusión de la campaña institucional y el coste de cartelería y imprenta. De las 6.191 personas que han aportado su opinión en la encuesta, 573 lo hicieron desde los puntos de votación asistidos.

No hay comentarios

Dejar respuesta