La modificació del macro-projecte fotovoltaic Almansa-Montesa de nou a exposició pública

El passat 3 de febrer es va publica al BOE la modificació de l’expedient PfFot-141 que es troba en exposició pública fins el proper 17 de març. Premier Group i Akuo Energy mantenen el mateix macro-projecte amb una mínima modificació en la línia d’evacuació però insisteixen en el mateix model, el disseny de megaplantes fotovoltaiques que ocupen enormes extensions de terreny productiu, que són fragmentades en projectes que vendran, si aconsegueixen les autoritzacions corresponents, i amb l’evacuació de l’energia produïda a llargues distàncies per connectar directament a la xarxa de transport de Red Eléctrica Española (REE), com la SET Montesa 400kV, de la que Prenier Group és interlocutors únic, encara que es generen grans impactes molt negatius en el seu recorregut, demostrant una falta total de sensibilitat amb el territori.

Els números del macro-projecte són d’escàndol, el total de superfície que ocuparan les plantes fotovoltaiques (PSFV) projectades al terme d’Almansa, 5 PSFV amb un total de 481,6MW, serà de 950 ha de cultius en producció, que sumades a un altre projecte de Premier Group de 91 ha i a les 155 ha ocupades actualment per plantes fotovoltaiques construïes resultarà un total de 1196 ha de cultius transformats en indústria fotovoltaica en la mateixa àrea. A més cal afegir les 65 ha d’Aielo de Malferit d’un altre PSFV de 49,99MW i les 217 ha dels 2 PSFV de 49,99MW cadascú, 100MW totals projectats en la Solana de Montesa. El total del macro-projecte són 1230 ha.

Si mirem la infraestructura d’evacuació, projecta la construcció de 8 subestacions col·lectores 30kV, 3 subestacions transformadores 30/400kV i un Seccionament de 400kV més les 8 línies subterrànies de 30kV i les 4 línies de molt alta tensió (la màxima en transport d’energia) a 400kV, LAAT 400kV, molt sobredimensionada, amb torres elèctriques enormes que arriben a 55m d’altura (equivalent a un edifici de 18 plantes) i que sumen més de 47 km.

L’agressió al terme de Montesa és brutal, a banda de les 100 ha de PSFV darrere del Castell, són 13km de línies de 400kV que el travessen de sud a nord per la vora del PNM Barranc de la Fos, dos línies més de 400kV per l’oest i dos noves subestacions que es sumarien a la ja existent de REE. provocant un entramat de línies d’alta tensió i torres elèctriques que dificultaran la vida de l’avifauna i el desenvolupament tradicional de l’activitat agrícola amb un impacte molt greu sobre l’economia, el paisatge i el turisme que en els darrers anys s’ha impulsat des d’un municipi declarat d’interés turístic.

La resta de municipis afectats també patiria la sobrecarrega innecessària d’infraestructures elèctriques, ja que el 100% de la LAAT 400kV d’Almansa a Montesa transcorre paral·lela a altres línies elèctriques existents. Premier Group rebutja la proposta de connexió a subestacions elèctriques més properes existents tal com suggeríem en les al·legacions presentades i la utilització de la infraestructura elèctrica existent per no generar duplicitats, així com la reducció de PSFV.

La modificació de la línia és mínima, s’ha suprimit la part del traçat per darrere del Castell de Moixent, que era una aberració evidentment, i alguna de les torres sobre explotacions que havien presentat al·legacions. Per contra manté els vora 36km de línia amb 110 suports (torres elèctriques), amb continus encreuaments amb altres línies elèctriques existents (16 vegades), 52 camins, 18 barrancs i rambles, 5 vegades el Riu Cànyoles, 19 assagadors i la Canyada Reial, camins històrics, etc. I afecta a noves explotacions caracteritzades pel minifundisme de la Costera, 442 parcel·les i el que és més greu s’inclouen 10km de traçat de línia d’alta tensió per zones protegides, 1,5 km pel Monte d’Utilitat Pública de la Font de la Figuera i 8,5 km per dins de zona ZEC, ZEPA i la Zona Prioritària per la Protecció de l’Avifauna contra les línies elèctriques, també més 5 km per zones d’interés paisatgístic.

Davant del que considerem una barbàrie, volem manifestar el nostre rebuig a un model d’implantació de les energies renovables com el proposat, des d’un punt de vista empresarial de depredació i destrucció del territori pel benefici de grups inversors i processos especulatius i convoquem junt a la Mesa Albaceteña para la Implantación Racional de las Energías Renovables (MADRER) a una concentració en las Casas del Campillo en Almansa, zona d’ubicació de les 950 ha de fotovoltaica el proper diumenge 20 de febrer.

Encoratgem de nou als Ajuntaments afectats, a la resta de municipis de la Costera i Almansa i a la població en general a posicionar-se en contra d’este tipus de macro-projectes i manifestar el seu rebuig. Ho repetirem novament, pensem que hem d’apostar per un model d’energies renovables distribuït, planificat des de les institucions públi1ues i no pels interessos especulatius, amb respecte per l’agricultura i la socio-economia local, pel paisatge i la biodiversitat, per l’activitat del sector primari i la gent del territori així com per les entitats locals, i que siga just i equitatiu, una proposta de transició energètica necessària però de veres sostenible.

No hay comentarios

Dejar respuesta