La Mancomunitat La Costera-Canal paga en menys de 16 dies als proveïdors

15,92 dies. Eixe és el nombre de dies que, actualment, tarda la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal en pagar als seus proveïdors.

El límit legal de pagament està establert en 30 dies, més altres 30 dies previs per a validar les factures, el que suposa que la Mancomunitat La Costera-Canal compleix sobradament amb el termini normatiu ja que paga als seus proveïdors inclús abans del termini obligatori de pagament que marca la llei.

Per altra banda, aquesta entitat comarcal va tancar el primer trimestre de l’any 2016 amb el saldo d’imports pendents de pagament a cero. El president de la Mancomunitat, Roberto Granero, ha manifestat “sentir-se orgullós” de poder estar complint amb la normativa vigent, en aquest sentit”. A més, ha insistit en que “continuarem treballant per a seguir en aquesta línia”.

Finalment, respecte a haver tancat el primer trimestre de l’any amb el saldo d’imports pendents de pagament a cero ha defensat el fet de que la de la Costera-la Canal “siga l’única Mancomunitat, d’aquestes comarques, que es trobe en aquesta situació”.


En Castellá,

15,92 días. Ese es el número de días que, actualmente, tarda la Mancomunidad de Municipios La Costera-Canal al pagar a sus proveedores.

El límite legal de pago está establecido en 30 días, más otros 30 días previos para validar las facturas, el que supone que la Mancomunidad La Costera-Canal cumple sobradament con el plazo normativo puesto que paga a sus proveedores inclús antes del plazo obligatorio de pago que marca la ley.

Por otro lado, esta entidad comarcal cerró el primer trimestre del año 2016 con el saldo de importes pendientes de pago a cero. El presidente de la Mancomunidad, Roberto Granero, ha manifestado “sentirse orgulloso” de poder estar cumpliendo con la normativa vigente, en este sentido”. Además, ha insistido en que “continuaremos trabajando para seguir en esta línea”.

Finalmente, respecto a haber cerrado el primer trimestre del año con el saldo de importes pendientes de pago a cero ha defendido el hecho de que la de la Costa-el Canal “sea la única Mancomunidad, de estas comarcas, que se encuentro en esta situación”.

No hay comentarios

Dejar respuesta

4 × tres =