La Mancomunitat la Costera-Canal clausura el primer taller d’ocupació dirigit a dones

· La inversió total ascendeix a 785.063,20 euros, dels quals 754.063,20 són subvencionats per Labora i cofinançats pel Fons Social Europeu i 31.000 euros que aporten els ajuntaments participants.

El president de la Mancomunitat de Municipis la Costera-Canal, José Luis Gijón, ha participat aquest matí en la clausura del taller d’ocupació ‘La Mancomunitat amb les Dones’ dels municipis de Vallada, Moixent, Rotglà i Corberà, Montesa i Enguera, gestionats i promoguts des de l’entitat comarcal. A l’acte han assistit Elías Amor Bravo, director general d’Ocupació i Formació de Labora; Gregorio López Garcelán, cap del Servei Territorial d’aquesta entitat, així com diferents alcaldes i alcaldesses de la comarca. Estos programes mixtos d’ocupació i formació estan destinats preferentment a col·lectius desfavorits, i el seu objectiu radica a millorar la qualificació i facilitar la inserció laboral de les persones participants.
Respecte al certificat de jardineria i vivers, s’ha intervingut en els municipis de Rotglà i Corberà, on es van impartir els continguts teòrics, així com a Vallada i Moixent. Després de rebre una sòlida formació teòrica, es van dur a terme pràctiques en jardins d’aquests municipis. Les intervencions van incloure àrees emblemàtiques, cementeris i zones verdes, on van fer tasques com a desbrossament, reparació de sistemes de reg, poda i aplicació de fitosanitaris. Les dones participants que han superat el nivell II tindran l’oportunitat d’homologar el carnet d’aplicador fitosanitari, ampliant així les seues perspectives laborals.


A Montesa i Enguera, també s’han dut a terme els certificats de professionalitat relacionats amb l’àrea forestal. La seua formació s’ha centrat en el maneig de maquinària específica, desbrossadora i motoserra, combinat amb la implementació de projectes proposats pels mateixos ajuntaments. Es van realitzar treballs de desbrossament en camins, manteniment i poda a l’Escola d’Adults Simón Monerris, i l’adequació de diverses zones a Montesa. Així mateix, destaca la realització d’aquestes activitats durant èpoques de preemergència per incendis forestals.
Les alumnes que van participar en el programa de certificació en l’àmbit de l’atenció sociosanitària van culminar amb èxit la seua formació en els municipis d’Enguera, Montesa, Moixent, Vallada i Rotglà i Corberà. Durant les pràctiques en domicilis, van seguir pautes d’actuació i cures proporcionades per professionals del servei i coordinadors, superant proves teòriques i pràctiques fonamentals per a abordar diversos casos amb professionalitat i seguretat. A més, es van preparar per a aplicar el codi deontològic en la professió, aprofundint en aspectes crucials com l’empatia, l’escolta activa i l’autoestima.
Amb l’afany de seguir complementat la formació, el personal docent de suport ha impartit assignatures de Llengua Castellana, Matemàtiques i Valencià amb un nivell II de competències clau. Es va promoure un ambient d’aprenentatge positiu, integrant tecnologies i fomentant el desenvolupament d’habilitats informàtiques. A més, es va proporcionar formació integral en inserció laboral, sensibilització ambiental, igualtat de gènere i Prevenció de Riscos Laborals.
El president de la Mancomunitat, José Luis Gijón, ha explicat que «aquest programa integral, que es distingeix pel seu enfocament equilibrat entre el pràctic i teòric, ha preparat a les alumnes per a exercir rols clau en jardineria, àrea forestal i atenció sociosanitària». Finalment, Gijón ha insistit que «continuem amb el nostre compromís permanent a promoure aquestes iniciatives que brinden formació a la nostra ciutadania i faciliten la seua posterior incorporació al mercat laboral».

No hay comentarios

Dejar respuesta