La Llosa de Ranes dóna 1000€ a 32 empreses locals per a pal·liar a crisi econòmica del coronavirus

L’Ajuntament de la Llosa de Ranes ha repartit la quantitat de 1000€ a cadascuna de les 32 empreses que han presentat correctament la sol·licitud per a accedir a les ajudes municipals directes a l’activitat minorista del poble.

L’objectiu d’aquestes ajudes és minimitzar els efectes econòmics negatius que la situació d’estat d’alarma derivada de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha ocasionat a les persones físiques i jurídiques que desenvolupen activitat comercial minorista. La vesprada del dijous 26 de novembre, es va fer un acte d’entrega simbòlic al que van assistir representants de dues de les empreses locals que han rebut aquesta ajuda, Bar Balaguer i Floristeria Empar. L’alcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar, va destacar que “creguem que és la manera de que les administracions i, en aquest cas, l’Ajuntament de la Llosa de Ranes, puga col·laborar en un moment difícil, en el que les empreses, els autònoms i, sobretot, sectors molt castigats en alguns llocs com el de l’hostaleria, puguen tindre unes ajudes. Les ajudes no van a salvar la situació, però sabem que podem ajudar i l’administració local ha d’estar al costat de les seues empreses”.

Els requisits per a beneficiar-se d’aquestes ajudes eren els següents:

– Que l’activitat se situe en el municipi de la Llosa de Ranes, és a dir, que el local on es desenvolupa l’activitat es trobe en el terme de la Llosa de Ranes i en cas d’activitats que s’exerceixen fora de local determinat, que el domicili fiscal del titular de l’activitat estiga en el terme municipal de la Llosa de Ranes.

– Ser autònom o empresa, en tots dos casos amb menys de 10 treballadors i volum negoci anual o balanç no superior a 2 milions d’euros.

– Que l’activitat haja sigut objecte de suspensió com a conseqüència de les mesures establides en els articles 9 i 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat per Reial decret 465/2020, de 17 de març.

– Quan malgrat veure’s afectada l’activitat pel tancament d’establiments no es donen les circumstàncies de l’apartat anterior o, en tot cas, quan la facturació del segon trimestre del any 2020, contemple una reducció d’almenys el 60% en relació amb la facturació efectuada en el mateix període en l’exercici anterior, quan la persona sol.licitant no haguera estat donada d’alta durant tot el segon trimestre de l’any 2019, per acreditar la reducció dels ingresos, la valoració es farà tenint en compte el periode d’activitat.

– Que la citada suspensió no s’haja compensat mitjançant un increment de la facturació de comerç per internet, la prestació del servei a distància o “en línia” o el lliurament a domicili.

– Que l’activitat s’haguera iniciat amb anterioritat a l’1 de gener de 2020 segons dades fiscals i de Seguretat Social, sempre que els models d’alta no s’hagen presentat amb posterioritat amb caràcter retroactiu.

– En el cas de les microempreses, constar com a societat limitada, societat anònima, cooperativa, comunitat de béns o societat civil. En el cas de cooperatives amb socis cooperativistes en règim d’autònoms que desenvolupen activitat de venda no sedentària en mercats annexos a fixos, tindran la condició de beneficiari els socis autònoms i no la cooperativa.

No hay comentarios

Dejar respuesta

cinco × cinco =