La Font rep al Diputat de Medi Ambient

Amb la finalitat de visitar diverses zones del terme per a la seua valoració, i proposta de millora mediambiental, fa uns dies visitava la població el Diputat de Medi Ambient, Josep Bort Bono, arran de les afeccions de les obres actuals de la A33 i de la via fèrria que està construint el Ministeri de Foment, a través de la Demarcació de Carreteres de València i ADIF.

La mala canalització de les aigües de drenatge ha causat infinitat de deterioraments en camins, infraestructures i camps agrícoles, així com en béns públics, inclosos els barrancs d’Ernesto i dels Molins, aquest últim, afectat especialment per les afeccions de les aigües de drenatge com per l’impacte visual de les pantalles sonores sense tindre en compte la integració paisatgística amb la serra del Capurutxo.

La possible conservació dels elements que encara existeixen de les restes dels antics molins que donaven nom a aquest barranc, el Mirador del “palmito”, així com la zona de la Balseta Pijirri, el mirador de Santa Bàrbara així com la bassa de reg situada baix les pistes de tennis i futbet van ser altres dels espais visitats. A més, també es va tractar la possible ubicació a La Font de la Figuera d’una base per a una brigada forestal.

Presa bona nota de les necessitats i situacions, ara es procedirà a realitzar una valoració per iniciar les gestions oportunes per buscar solucions amb el suport de la Diputació, per millorar mediambientalment diverses zones visitades.

El van acompanyar l’alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, la regidora d’Agricultura i Medi Ambient, Carmen Asensi, i el tècnic d’Agricultura i Medi Ambient, els quals van qualificar la visita necessària per tal de «crear vincles amb altres institucions a tal de solucionar els problemes de canalització d’aigües que se’ns han imposat».

No hay comentarios

Dejar respuesta