La Conselleria d’Agricultura aprova el Pla local reduït de prevenció d’incendis forestals de l’Alcúdia de Crespins

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha donat llum verda al Pla local reduït de prevenció d’incendis forestals del terme municipal de l’Alcúdia de Crespins. Aquest pla preventiu va ser aprovat en la sessió ordinària de passat 29 de juliol de 2021.

Un document necessari que en tractar-se l’Alcúdia de Crespins d’un municipi amb menys de 500 hectàrees de terreny forestal és de caràcter reduït i compta amb tres objectius principals: la reducció de l’impacte dels incendis forestals sobre la població, l’augment de la seguretat durant les tasques d’extinció i aconseguir unes superfícies cremades ecològicament acceptables.

Aquest document s’estructura en una memòria, una cartografia de les zones verdes del voltant del municipi i uns annexos on es regulen les activitats i els usos susceptibles de generar un incendi forestal i es dissenyen les infraestructures de prevenció necessàries. Des de l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins s’han complit els requisits mínims establits en l’Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per tal d’unificar i presentar aquest projecte a Conselleria.

L’alcalde, Pepe Garrigós, ha afirmat que comptar amb aquesta guia  dota al municipi d’una planificació tant per a la prevenció com per a l’extinció dels incendis forestals. A més, amb aquest pla, com ha remarcat el primer edil volem mostrar “el nostre compromís en millorar i protegir el nostre terme, ja que aquesta és una ferramenta fonamental i imprescindible per a combatre els efectes que un incendi pot tindre sobre el nostre territori i patrimoni natural».

Pel que fa a la duració del Pla, aquest té una vigència de quinze anys. Així mateix,  l’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins haurà de remetre un informe anual sobre l’estat de desenvolupament del pla local de prevenció d’incendis forestals a la direcció general competent, en el qual es reflectiran les mesures desenvolupades, el cost i les possibles incidències, les estadístiques de cremes agrícoles o una altra informació que es considere d’interés.

Finalment, l’abast d’aquesta resolució no afecta el pla local de cremes, l’aprovació del qual correspon a la direcció territorial de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la província de València.

No hay comentarios

Dejar respuesta