La compra dels terrenys per a ampliar el pàrquing de l’hospital passa per Junta de Govern

L’adquisició d’aquestos terrenys per part de l’Ajuntament permetrà a la Conselleria obrir un nou accés a la zona d’aparcament de la part de darrere del Lluís Alcanyís

El proper dilluns 25 de març se celebrarà la tretzena Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva des que va començar 2019. En el punt 9 de l’ordre del dia s’inclou l’expedient d’adquisició de la parcel·la per a l’ampliació del pàrquing de l’hospital Lluís Alcanyís, per adjudicació directa. Es tracta de la parcel·la 176 del polígon 35 del cadastre immobiliari rústic de Xàtiva. Una parcel·la de 4.551 metres quadrats, situada al Camí del Pintor, que llinda amb la part posterior del centre hospitalari i amb un dels aparcaments actualment existents, tal com s’aprecia a la imatge. Una vegada adquirida, l’Ajuntament cedirà la parcel·la a la Conselleria de Sanitat per a la construcció de l’ampliació del pàrquing.

El preu fixat en el compromís de compravenda és de 70.127,77 euros, quantitat que es correspon amb la taxació elaborada pels tècnics municipals. L’acord fou signat el passat 27 de desembre pels titulars dels terrenys i per l’alcalde Roger Cerdà. El document contempla el compromís per part dels propietaris de vendre la parcel·la per a l’ús concret d’ampliació del pàrquing de l’hospital, a condició que la compravenda i pagament del bé es realitze abans del 31 de març de 2019 i que l’ocupació del bé no es realitze abans del 31 de maig de 2019, permetent-se, fins eixe moment, l’arrendament de la parcel·la a tercers per a una explotació exclusivament agrícola.

L’adquisició d’aquestos terrenys per part de l’Ajuntament, a més de resultar imprescindible per descongestionar l’estacionament, permetrà obrir un nou accés a la zona d’aparcament de la part de darrere de l’hospital, la qual és pública i gratuïta, i no està reservada per al personal de l’hospital. Amb aquest nou accés, es podrà arribar a aquell segon pàrquing sense necessitat de travessar la zona d’urgències.

La capacitat d’aparcament del recinte actual és d’aproximadament 800 places. El nombre d’usuaris assignats a l’hospital s’aproxima als 198.000. L’assistència de treballadors de l’hospital genera diàriament un flux d’uns 1.100 vehicles, al qual se suma les consultes externes, així com els vehicles dels pacients ingressats, familiars i visites. De resultes, la capacitat de l’aparcament de l’hospital es troba completament desbordada, motiu pel qual es fa imprescindible l’ampliació de l’espai destinat a aparcament.

Actualment, la parcel·la que adquireix l’Ajuntament forma part del sol dotacional públic de la xarxa estructural del Pla General d’Ordenació Urbana, baix la qualificació de zona assistencial. L’ús dels terrenys per a aparcament és compatible amb la qualificació de sol dotacional assistencial, segons els informes del Departament d’Urbanisme municipal.

No hay comentarios

Dejar respuesta

4 × 2 =