Jornada informativa a Xàtiva al voltant de l’educació per al desenvolupament sostenible

Aquesta jornada, que es va realitzar conjuntament amb el Fons Valencià per la Solidaritat, la Direcció General de Cooperació Internacional i el Cefire Territorial de Xàtiva, va comptar amb ponents com Federico Buyolo i Miquel Ruíz

El Fons Valencià per la Solidaritat, junt amb la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana i el Cefire Territorial de Xàtiva, han realitzat amb èxit la jornada informativa “Construir el futur que volem: educació per al desenvolupament sostenible”, la qual es va desenvolupar el 5 de febrer a la seu del Cefire Territorial de Xàtiva i va estar dirigida a tot tipus de públic. L’activitat va comptar amb més de 100 persones participants, entre professionals de l’educació i de la sostenibilitat, membres de diferents Corporacions Municipals, persones tècniques d’Ajuntaments, alumnat de Centres Formatius i públic general.

Jornada-fons-valencia-1La jornada va estar presentada per Xelo Angulo, Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana i Regidora de l’Ajuntament de Xàtiva; Carlos Sánchez, Subdirector General de Formació del Professorat; i per Roger Cerdà, Alcalde de Xàtiva. També va assistir a la mateixa Rosa Puchades, Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació de la UPV.

A continuació, es van realitzar dues ponències. Per una banda Federico Buyolo, Director Adjunt del Gabinet de la Ministra d’Educació i FP i Ex-Director General de l’Oficina de l’Alta Comissionada per a l’Agenda 2030 del Govern d’Espanya, va explicar la incidència de l’educació en l’aplicació i consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per altra banda, Miquel Ruíz, President de la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV), va exposar la importància d’exercir una educació que aposte per l’aprenentatge de i des de la sostenibilitat.

Posteriorment a les ponències es va realitzar una mesa informativa on van participar Manuel García, Cap de Servei d’Anàlisi, Estudis, Promoció i Seguiment en la Direcció General de Cooperació Internacional al Desenvolupament; Esteve Ordiñana, Gerent del Fons Valencià; i Antonio Pérez, Director del Cefire Territorial de Xàtiva. En aquesta mesa es va informar sobre el curs “Educació 2030: recursos educatius per al desenvolupament sostenible” que s’ofereix de manera semipresencial (part online i part presencial al Cefire de Xàtiva) als professionals de l’educació durant els mesos de febrer i març, dins del servei del Cefire de cursos de formació permanent de professorat i mestres.

Per últim, va concloure la jornada Álvaro Escorihuela, President del Fons Valencià i Regidor de l’Ajuntament de Vila-real.


En Castellà:

Más de un centenar de personas se forman en Xàtiva alrededor de la educación para el desarrollo sostenible

Esta jornada, que se realizó conjuntamente con el Fons Valencià per la Soidaritat, la Dirección General de Cooperación Internacional y el Cefire Territorial de Xàtiva, contó con ponientes como Federico Buyolo i Miquel Ruíz

Xàtiva, 6 de febrero de 2020.- El Fons Valencià per la Solidaritat, junto con la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Generalitat Valenciana y el Cefire Territorial de Xàtiva, han realizado con éxito la jornada informativa “Construir el futuro que queremos: educación para el desarrollo sostenible”, la cual se desarrolló el 5 de febrero en la sede del Cefire Territorial de Xàtiva y estuvo dirigida a todo tipo de público. La actividad contó con más de 100 persones participantes, entre profesionales de la educación y de la sostenibilidad, miembros de diferentes Corporaciones Municipales, personas técnicas de Ayuntamientos, alumnado de Centros Formativos y público general.

La jornada estuvo presentada por Xelo Angulo, Directora General de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Generalitat Valenciana y Regidora del Ayuntamiento de Xàtiva; Carlos Sánchez, Subdirector General de Formación del Profesorado; y por Roger Cerdà, Alcalde de Xàtiva. También asistió a la misma Rosa Puchades, Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV.

A continuación, se realizaron dos ponencias. Por un lado Federico Buyolo, Director Adjunto del Gabinete de la Ministra de Educación y FP y Ex-Director General de la Oficina del Alta Comisionada para la Agenda 2030 del Gobierno de España, explicó la incidencia de la educación en la aplicación y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otro lado, Miquel Ruíz, Presidente de la Unión de Cooperativas de Enseñanza Valencianas (UCEV), expuso la importancia de ejercer una educación que apuesto por el aprendizaje de y desde la sostenibilidad.

Posteriormente a las ponencias se realizó una mesa informativa donde participaron Manuel García, Jefe de Servicio de Análisis, Estudios, Promoción y Seguimiento en la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo; Esteve Ordiñana, Gerente del Fons Valencià; y Antonio Pérez, Director del Cefire Territorial de Xàtiva. En esta mesa se informó sobre el curso “Educación 2030: recursos educativos para el desarrollo sostenible” que se ofrece de manera semipresencial (parte online y parte presencial al Cefire de Xàtiva) a los profesionales de la educación durante los meses de febrero y marzo, dentro del servicio del Cefire de cursos de formación permanente de profesorado y maestros.

Por último, concluyó la jornada Álvaro Escorihuela, Presidente del Fons Valencià y Regidor del Ayuntamiento de Vila-real.

No hay comentarios

Dejar respuesta