El JOC es consolida com a espai lúdic i social en el seu primer aniversari

Per aquest lloc, gestionat per les regidories de Benestar Social i Joventut, passen setmanalment centenars d’usuaris i usuàries

El Centre Social Joventut Oci i Cultura celebra aquest dissabte 14 de desembre el seu primer aniversari. L’espai, ubicat a la confluència entre els carrers Abú Masaifa i Poetes Setabenses, s’ha afermat mitjançant activitats d’oci juvenil i programes i tallers vinculats al departament de Benestar Social. S’estima que més d’un centenar de persones fan ús setmanalment dels programes socials, mentre que al voltant de dos-cents joves acudeixen a les instal·lacions els caps de setmana i una vintena ho fa durant les vesprades de la setmana.
Cal recordar que aquest JOC és un lloc fruït de la demanda ciutadana i els pressupostos participatius, dotant a la ciutat d’un espai inclusiu per a totes i tots els ciutadans de Xàtiva però especialment els més joves, que no tenien un espai en el que passar el seu temps d’oci. El lloc ha permès compaginar les activitats lúdiques de les vesprades i caps de setmana per part de la gent jove, amb els programes portats a terme des de Benestar Social.
Pel que fa al departament de Benestar Social, que ha col·locat a aquestes instal·lacions un desdoblament dels seus serveis gràcies a l’obertura de «La Placeta», es compta amb diferents programes. Durant els matins el programa Mentalis, en el que participen 60 usuaris, busca millorar l’estimulació de les persones de la tercera edat i combatre en alguns d’ells els primers signes d’Alzheimer o de demència, aconseguint l’alentiment o disminució d’aquests símptomes; mentre que el Programa «I ara què», gestionat per Aspromivise, dona resposta a la manca de recursos per a persones amb diversitat funcional que acaben la seua formació al col·legi d’Educació Especial Pla de la Mesquita però no tenen encara plaça al Centre Ocupacional. Per les vesprades, més d’una desena de xiquetes i xiquets participen al programa «Ganbaru», destinat a famílies ateses des dels Serveis Socials per tal de reforçar els aspectes escolars, treballar les habilitats socials, potenciar la prevenció i reduir els factors de risc social. A més a més, també es realitzen atencions diàries a les persones dependents del servei de Benestar, i es porten a terme altres programes transversals com ara el «T’acompanye».
«Molts són els programes, tallers i activitats que es desenvolupen a aquest nou espai que tenim a la ciutat, i personalment em senc molt contenta d’haver pogut impulsar al govern de Xàtiva un projecte com aquest, que s’ha pogut fer realitat gràcies al suport ciutadà, i més encara al veure l’aprofitament que se li està donant per part de les regidories de Benestar Social i Joventut, així com de les persones que fan ús de les instal·lacions de la manera que estimen convenient, tractant de millorar-los la vida», ha explicat la primera tinent d’alcalde i regidora de Benestar Social, Xelo Angulo.

L’espai per als joves de Xàtiva
El Centre Social Joventut Oci i Cultura va estar dissenyat a més com un espai de convivència per a joves d’entre 12 i 17 anys en el qual s’evitaren les conductes no saludables. Es tracta d’un espai totalment inclusiu, en el que s’afavoreix la participació activa de joves que a més a més puguen tindre un problema afegit a l’hora de relacionar-se. «Cada vegada, no sols els joves sinó tota la societat, tendim cap a l’individualisme amb unes relacions socials que es produeixen de manera online. Aquest fet ens porta a casos de major inestabilitat emocional de les persones adolescents, per això afavorim la sociabilitat de la joventut amb diferents jocs i dinàmiques», ha explicat la regidora de Joventut Lena Baraza.
A aquest espai es desenvolupen activitats cada cap de setmana, a més d’organitzar una gran programació en cites especials com ara Nadal, Pasqua o estiu. En total, el JOC realitza unes 200 activitats anuals les quals pretenen atendre les necessitats i inquietuds de la gent jove. A més a més, també s’han impulsat des dels instituts programes com ara el «Creant futur», un itinerari d’educació per a la participació on s’espera que els joves puguen adquirir capacitats per tal de responsabilitzar-se de la gestió de l’espai i de la programació.
«La valoració del joc és molt positiva i tenim una gran quantia de joves que fan ús d’aquest servei durant els caps de setmana, en el que quasi dues-centes persones passen per l’espai. Ara les problemàtiques dels més joves les tenim més a l’abast i les podem treballar de millor manera», ha incidit Baraza.


En Castellà:

El JOC se consolida como espacio lúdico y social en su primer aniversario

Por este lugar, gestionado por las concejalías de Bienestar Social y Juventud, pasan semanalmente cientos de usuarios y usuarias

El Centro Social Juventut Oci i Cultura celebra este sábado 14 de diciembre su primer aniversario. El espacio, ubicado en la confluencia entre las calles Abú Masaifa y Poetas Setabenses, se ha afianzado mediante actividades de ocio juvenil y programas y talleres vinculados al departamento de Bienestar Social. Se estima que más de un centenar de personas hacen uso semanalmente de los programas sociales, mientras que alrededor de doscientos jóvenes acuden a las instalaciones los fines de semana y una veintena lo hace durante las tardes de la semana.


Hay que recordar que este JOC es un lugar fruto de la demanda ciudadana y los presupuestos participativos, dotando a la ciudad de un espacio inclusivo para todas y todos los ciudadanos de Xàtiva pero especialmente los más jóvenes, que no tenían un espacio en el que pasar su tiempo de ocio. El lugar ha permitido compaginar las actividades lúdicas de las tardes y fines de semana por parte de la gente joven, con los programas llevados a cabo desde Bienestar Social.


En cuanto al departamento de Bienestar Social, que ha colocado en estas instalaciones un desdoblamiento de sus servicios gracias a la apertura de «La Placeta», se cuenta con diferentes programas. Durante las mañanas el programa Mentalis, en el que participan 60 usuarios, busca mejorar la estimulación de las personas de la tercera edad y combatir en algunos de ellos los primeros signos de Alzheimer o de demencia, consiguiendo la ralentización o disminución de estos síntomas; mientras que el Programa «I ara què», gestionado por Aspromivise, da respuesta a la carencia de recursos para personas con diversidad funcional que acaban su formación en el colegio de Educación Especial Pla de la Mesquita pero no tienen todavía plaza en el Centro Ocupacional. Por las tardes, más de una decena de niñas y niños participan en el programa «Ganbaru», destinado a familias atendidas desde los Servicios Sociales para reforzar los aspectos escolares, trabajar las habilidades sociales, potenciar la prevención y reducir los factores de riesgo social. Además, también se realizan atenciones diarias a las personas dependientes del servicio de Bienestar, y se llevan a cabo otros programas transversales como por ejemplo el «T’acompanye».


«Muchos son los programas, talleres y actividades que se desarrollan en este nuevo espacio que tenemos en la ciudad, y personalmente me siento muy contenta de haber podido impulsar en el gobierno de Xàtiva un proyecto como este, que se ha podido hacer realidad gracias al apoyo ciudadano, y más todavía al ver el aprovechamiento que se le está dando por parte de las concejalías de Bienestar Social y Juventud, así como de las personas que hacen uso de las instalaciones de la manera que estiman conveniente, tratando de mejorarlos la vida», ha explicado la primera teniente de alcalde y regidora de Bienestar Social, Xelo Angulo.El espacio para los jóvenes de Xàtiva


El Centro Social Juventut Oci i Cultura fue diseñado además como un espacio de convivencia para jóvenes de entre 12 y 17 años en el que se evitan las conductas no saludables. Se trata de un espacio totalmente inclusivo, en el que se favorece la participación activa de jóvenes que además puedan tener un problema añadido a la hora de relacionarse. «Cada vez, no solo los jóvenes sino toda la sociedad, tendemos hacia el individualismo con unas relaciones sociales que se producen de manera online. Este hecho nos lleva a casos de mayor inestabilidad emocional de las personas adolescentes, por eso favorecemos la sociabilidad de la juventud con diferentes juegos y dinámicas», ha explicado la regidora de Juventud Lena Baraza.


En este espacio se desarrollan actividades cada fin de semana, además de organizar una gran programación en citas especiales como por ejemplo Navidad, Pascua o verano. En total, el JOC realiza unas 200 actividades anuales en las que se pretende atender las necesidades e inquietudes de la gente joven. Además, también se han impulsado desde los institutos programas como por ejemplo el «Creant futur», un itinerario de educación para la participación donde se espera que los jóvenes puedan adquirir capacidades para responsabilizarse de la gestión del espacio y de la programación.


«La valoración del juego es muy positiva y tenemos una gran cuantía de jóvenes que hacen uso de este servicio durante los fines de semana, en el que casi doscientas personas pasan por el espacio. Ahora las problemáticas de los más jóvenes las tenemos más al alcance y las podemos trabajar de mejor manera», ha incidido Baraza.

No hay comentarios

Dejar respuesta