Gent de la Consolació reparcel·la els horts socials de Xàtiva

Aquesta setmana s’està procedint a l’arada del terreny on es troben els horts socials a Xàtiva, des de l’associació Gent de la Consolació, entitat que gestiona l’espai en col·laboració amb l’Ajuntament, es va fer una petició formal al consistori per a la reparcel·lació dels horts, ja que s’estaven detectant males pràctiques per alguns usuaris.

Xàtiva,11 de maig 2022.- G.Medina

A l’inici de l’acord de cessió d’un hort social, l’usuari interessat signa un compromís de bones pràctiques per a l’ús de l’hort. La cessió té una vigència de 4 anys renovables.

Amb el pas del temps, diferents usuaris han incomplit el compromís de bones pràctiques, fent un mal ús d’aqueix espai que ha provocat problemes de convivència. Per a reconduir la situació, es planteja reparcel·lar l’espai i desenvolupar un reglament d’ús.

Entre les males pràctiques detectades es troba l’ocupació il·legal, casos de connexions il·legals a la xarxa de subministrament elèctric, presència de cultius no autoritzats (arbratge i vinya), barrats sense autorització, acumulació incontrolada de residus i conats d’altercat entre usuaris.


Gent de la Consolació va convocar als usuaris la setmana passada i els va informar de les accions a desenvolupar sobre aquest tema. Els assistents a la reunió es van mostrar d’acord amb les mesures acordades per a regularitzar l’ús d’aqueix espai social i públic.

No hay comentarios

Dejar respuesta

6 + uno =