Els participants en el Programa T’acompanye desbrossen la Costa del Castell

Des de la seua posada en marxa en 2017, el programa ha ajudat a millorar l’ocupabilitat de més de 400 persones

16 persones participants en el Programa T’acompanye, itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social, han dut a terme tasques de desbrossament en l’entorn del Palau de l’Aljama, situat a la Costa del Castell de Xàtiva. Es tracta d’un actuació de manteniment d’una zona d’alt valor històric i paisatgístic que concentra la major part de les visites turístiques que es dirigeixen al castell. Aquesta activitat dóna contingut a les pràctiques formatives dels participants en el taller de manteniment de parcs i jardins i sostenibilitat ambiental que va començar el passat 7 d’octubre, dins de la planificació de l’oferta de cursos del Programa T’acompanye. Anteriorment, els participants en el taller van dur a terme el condicionament del Castell Menor, de manera prèvia la seua reobertura després de la finalització de les obres de reconstrucció de la Torre de l’Esperó. Els treballs, que es realitzen sota la tutela de l’oficial d’obra i jardineria que actua com a formador del taller, han contribuït a millorar notablement l’estat d’aquest indret.

treball-castell-trabajo-1L’objectiu final de la iniciativa és la millora de l’ocupabilitat dels participants en el programa, els perfils dels quals aglutinen diferents col·lectius vulnerables, tant joves com dones, aturats de llarga durada o persones amb diversitat funcional. La finalitat que es persegueix és la integració i la millora d’oportunitats per a trobar feina per a persones dels sectors mes desfavorits i que presenten majors dificultats en la inserció sociolaboral. Aquesta formació s’imparteix de dilluns a divendres, en horari de 9 a 13h. El taller finalitzarà el pròxim 12 de novembre. Els seus participants es beneficien d’una beca d’assistència a la formació, quantificada en 10 euros al dia. A la finalització dels tallers, s’expedeix un títol que certifica les hores realitzades per cada alumne. L’actuació està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Recentment, la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, va fer pública la concessió d’una subvenció de 133.928,56 euros per al finançament de l’edició 2019 del Programa Itineraris de l’Ajuntament de Xàtiva. El programa d’itineraris formatius per a la inserció laboral està dissenyat per l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Xàtiva. Aquestes ajudes cobriran la tercera edició d’un programa pioner que va començar a 2017. Gràcies a aquest programa, al voltant de 400 persones de diferents segments d’edat han pogut obtenir formació laboral i una remuneració durant el temps de durada de l’activitat. Durant aquest període, un 50% de les persones participants s’han insertat al mercat laboral, mentre que el 90% ha millorat la seua ocupabilitat mitjançant la realització de cursos i tallers conductuals, competencials i tècnics.


En Castellà:

Los participantes en el Programa T’acompanye desbrozan la Costa del Castell

treball-castell-trabajo-2Desde su puesta en marcha en 2017, el programa ha ayudado a mejorar la empleabilidad de más de 400 personas

16 personas participantes en el Programa T’acompanye, itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, han llevado a cabo tareas de desbroce en el entorno del Palau de la Aljama, situado en la Costa del Castillo de Xàtiva. Se trata de un actuación de mantenimiento de una zona de alto valor histórico y paisajístico que concentra la mayor parte de las visitas turísticas que se dirigen al castillo. Esta actividad da contenido a las prácticas formativas de los participantes en el taller de mantenimiento de parques y jardines y sostenibilidad ambiental que comenzó el pasado 7 de octubre, dentro de la planificación de la oferta de cursos del Programa T’acompanye. Anteriormente, los participantes en el taller llevaron a cabo el acondicionamiento del Castillo Menor, de manera previa su reapertura tras la finalización de las obras de reconstrucción de la Torre de l’Esperó. Los trabajos, que se realizan bajo la tutela del oficial de obra y jardinería que actúa como formador del taller, han contribuido a mejorar notablemente el estado de este lugar.

El objetivo final de la iniciativa es la mejora de la empleabilidad de los participantes en el programa, cuyos perfiles aglutinan a diferentes colectivos vulnerables, tanto jóvenes como mujeres, parados de larga duración o personas con diversidad funcional. La finalidad que se persigue es la integración y la mejora de oportunidades de encontrar empleo para personas de los sectores más desfavorecidos y que presentan mayores dificultades en la inserción sociolaboral. Esta formación se imparte de lunes a viernes, en horario de 9 a 13h. El taller finalizará el próximo 12 de noviembre. Sus participantes se benefician de una beca de asistencia a la formación, cuantificada en 10 euros al día. A la finalización de los talleres, se expide un título que certifica las horas realizadas por cada alumno. La actuación está cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunidad Valenciana 2014-2020.

Recientemente, la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, hizo pública la concesión de una subvención de 133.928,56 euros para la financiación de la edición 2019 del Programa Itineraris del Ayuntamiento de Xàtiva. El programa de itinerarios formativos para la inserción laboral está diseñado por el área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Xàtiva. Estas ayudas cubrirán la tercera edición de un programa pionero que comenzó a 2017. Gracias a este programa, alrededor de 400 personas de diferentes segmentos de edad han podido obtener formación laboral y una remuneración durante el tiempo de duración de la actividad . Durante este período, un 50% de las personas participantes se han insertado en el mercado laboral, mientras que el 90% ha mejorado su empleabilidad mediante la realización de cursos y talleres conductuales, competenciales y técnicos.

No hay comentarios

Dejar respuesta

16 + 12 =