Xàtiva Unida reclama una major dotació pressupostària per ajudar a la Joventut

– El pressupost aprovat pel govern PSOE-C’s solament consigna el 0’7% dels recursos a la partida de joventut, molt lluny dels 400.000€ que es van anunciar durant la campanya electoral.
– Al pressupost no es destina cap partida per a solucionar els problemes d’accés a l’habitatge dels joves, que Xàtiva Unida considera prioritari.

El passat dissabte 26 al plenari de l’Ajuntament de Xàtiva el govern PSOE-C’s va aprovar els pressupostos municipals per a l’any 2020 amb una assignació de 215.480€, el 0’7% del total, per a la regidoria de joventut, dels quals el 40% es destinaran a personal. Açò deixa a l’Ajuntament amb una dotació al voltant dels 130.000€ per tal de fer front als problemes de la joventut, dels quals quasi la meitat estaran destinats al centre JOC. Des de Xàtiva Unida valoren positivament la continuïtat de les polítiques d’oci i temps lliure i participació juvenil destinades als més joves i adolescents que es van iniciar al si del pacte de Sant Domènec, no obstant això consideren que cal actuar també sobre alguns dels problemes que més afecten als joves de la nostra ciutat, com l’ocupació i l’habitatge.

Segons Hèctor Cuenca, “hi ha una gran diferència entre el que el PSOE va anunciar durant la campanya electoral i el que hem vist plasmat als pressupostos. Mentre que el PSOE va tractar de fer de la joventut un cavall de batalla anunciant la pujada del pressupost destinat a joventut fins els 400.000 ara ens trobem solament amb un lleuger increment de 15.000€”.

Manca de dotació per a l’habitatge jove

Una de les principals propostes en matèria de joventut del PSOE, la dotació de 100.000€ per a ajudes al lloguer jove, tampoc es troba reflectida al pressupost municipal. Segons Cuenca, “cal ser valents a l’hora de prioritzar els principals problemes de la joventut i actualment les dificultats per a l’emancipació en són un dels més importants. Fins i tot aquelles persones joves que han trobat un treball no poden afrontar un lloguer perquè aquest suposaria la major part dels seus ingressos. Si no facilitem que els i les joves de la nostra ciutat puguen viure a ella ens trobarem amb un agreujament de l’envelliment poblacional i de la fuga dels joves”.

Des de Xàtiva Unida reiteren la seua proposta de creació d’un parc públic d’habitatge que permeta a l’Ajuntament oferir habitatges a preu baix per als i les joves al mateix temps que es regeneren espais deshabitats de la ciutat. En paraules de Cuenca, “la nostra ciutat camina cap a un escenari d’envelliment i de començar a notar els efectes de la despoblació de les capitals comarcals. Hem de fer un esforç per tal de retenir la població jove, que ha de convertir-se en un valor prioritari a l’hora de resoldre els problemes de Xàtiva”

No hay comentarios

Dejar respuesta