Els col·legis de Canals tindran una nova campanya de reciclatge en el curs 2018-2019

Amb l’objectiu de fomentar el reciclatge i impulsar el respecte pel medi ambient, les regidories de Serveis Municipals i Educació i els centres educatius de Canals s’uneixen per a facilitar papereres de reciclatge als alumnes.

Aquesta campanya consistirà en la distribució de 20 illes, formades per papereres de reciclatge de paper, cartó, plàstic i components orgànics, pels col·legis i els instituts, l’escoleta infantil i l’escola d’adults del municipi, repartits a més per etapes d’infantil, primària i secundària.

La proposta, que ve donada per part d’una de les escoles al Consell Escolar, va ser acollida i ampliada a la resta dels centres. Per la seua part, les regidories consideren aquesta una iniciativa important que repercutirà directament en la disminució de la producció del fem a Canals, el qual ha augmentat en 85 tones respecte a l’any anterior.

«Baix l’eslògan ‘Canals Recicla’ el que pretenem és mirar un poc més per la sostenibilitat i el medi ambient, el que creguem que és molt important fomentar des d’una edat primerenca», apunta la regidora de Serveis Municipals, Mai Castells. «Els xiquets i xiquetes són un exemple i poden influir en gran mesura en les seues famílies, potenciant el canvi a millor». Per a Ricardo Requena, regidor d’Educació i alcalde de Canals, «es tracta d’una acció més ideada per a la comunitat educativa de Canals amb la qual continuar col·laborant amb els mestres en la concreció del currículum escolar amb activitats complementàries que recolzen continguts transversals fonamentals en l’educació dels nostres fills».

No hay comentarios

Dejar respuesta