El procés de pressupostos participatius arranca a Xàtiva

El procés de participació ciutadana DecideiXàtiva ha estat presentat aquest matí a l’Ajuntament, per part de l’alcalde Roger Cerdà i del regidor de Participació Ciutadana, Miquel Alcocel. DecideiXàtiva s’iniciarà la primera setmana de febrer i es desenvoluparà fins al mes d’abril, quan es realitzarà la consulta ciutadana que determinarà els projectes a executar per part de l’Ajuntament. Durant aquestos mesos s’organitzaran xerrades, tallers i stands informatius per a donar a conèixer el procés, les seues fases i els diferents mecanismes de participació ciutadana.

roger-cerda-11-diaridigital.esCerdà creu que «és un moment històric per a Xàtiva. Aquest govern ja ha posat en marxa processos participatius amb bon resultat. Ara, amb els pressupostos participatius, traslladem a la ciutadania la capacitat de decisió en un procés participatiu des del moment d’elaboració de propostes fins a l’elecció final. És un canvi de model que condueix cap a una major cohesió social i implicació en la presa de decisions per part de la ciutadania».

Per la seua banda, Miquel Alcocel, regidor de Participació Ciutadana, fa «una crida a tots els xativins i les xativines per a que el DecideiXàtiva vinga acompanyat de compromís i solidaritat que millore la qualitat de vida de la nostra ciutat».

miquel-alcocer-1-diairidigital.esA partir de la setmana que ve, l’Ajuntament de Xàtiva iniciarà una campanya informativa per donar a conèixer i explicar el projecte on la ciutadania triarà el 25% del pressupost municipal destinat a les inversions. La campanya costarà de cartelleria, fullets, estands informatius al carrer i xerrades i reunions amb diferents sectors de la població i moviment associatiu.

A més, es realitzarà un primer taller de barri amb personal tècnic de la regidoria de Participació i responsables polítics, durant els dies 14, 15 i 16 de febrer. En aquest taller, el veïnat podrà participar per a resoldre dubtes, conèixer de primera mà el desenvolupament del DecideiXàtiva i reflexionar entorn a les necessitats del municipi. Els tallers es duran a terme al local de l’AAVV del Barri Nord-Oest (14 de febrer), la Casa de Cultura (15 de febrer) i l’IES Josep de Ribera (16 de febrer), en horari de 19 a 21h.

La segona fase del DecideiXàtiva s’iniciarà a partir del 20 de febrer. Estarà centrada en l’elaboració de propostes ciutadanes. Per a això, l’Ajuntament realitzarà el segon taller de barri els dies 21, 22 i 23 de Febrer, amb la intenció de posar en comú diferents propostes presentades per persones a títol individual o entitats municipals.

roger-y-alcocer-2-diaridigital.esLa intenció és que aquest procés genere una cultura participativa de la col·laboració i l’enteniment entre la ciutadania front a la competència i l’individualisme. La presentació de propostes es podrà fer mitjançant tres vies: la pàgina web www.xativa.es, registre d’entrada i directament al segon taller de barri.

Del 7 al 21 de Març es farà l’estudi de la viabilitat de les propostes presentades per part del Consell de Ciutat, una comissió tècnica-ciutadana, integrada per l’alcalde, el regidor de Participació Ciutadana, un representant de cada grup polític municipal, una persona en representació de cada associació de veïns i veïnes, una persona en representació de cada consell sectorial (Joventut, Escolar, Agrari, Econòmic i Social, Esportiu, Intersectorial de Sanitat, Benestar Social, Dones per la Igualtat, Junta Local Fallera i Mesa de Mobilitat) i personal tècnic de les diferents àrees municipals de l’Ajuntament.

roger-y-alcocer-4-diaridigital.es Aquesta comissió tindrà com a funció fomentar la participació ciutadana i la implicació del moviment associatiu, garantir que les propostes que vagen a consulta tinguen uns criteris socials, culturals i ètics, relacionant-les amb els plans i/o programes municipals vigents i també decidirà quines propostes van a consulta ciutadana (no menys de 10) i quines queden excloses.

Del 27 al 31 de març, l’ajuntament habilitarà espais municipals per a que qualsevol participant que haja fet proposta puga exposar-la públicament.

Serà del 3 al 10 d’abril quan es podrà votar a la consulta ciutadana un total de 3 propostes elegides prèviament pel Consell de Ciutat d’entre les presentades per la ciutadania. Les propostes que isquen en aquest procés participatiu seran executades en ordre descendent de vots fins a arribar a la màxima dotació financera (250.000€ per a 2017) i sense que cap projecte triat puga suposar més del 50% del total. La resta de propostes es faran arribar als respectius departaments i responsables polítics amb competències sobre la matèria per a que en tinguen constància.

roger-y-alcocer-3-diaridigital.esPer al regidor de Participació Ciutadana, Miquel Alcocel, «el DecideiXàtiva és una oportunitat per a implicar-se i prendre postura davant l’esdevenir de la ciutat. Volem que la ciutadania participe més enllà de la consulta final, s’implique en les diferents activitats, tallers i reunions que es puguen realitzar». El regidor entén «el DecideiXàtiva com un procés, per tant com un conjunt d’accions i activitats encaminades a garantir una ciutadania activa, plural, diversa i on totes les opinions i propostes són importants. És per això que fem una crida al conjunt de la població per a que així siga».

D’altra banda, les àrees de Participació i Joventut posaran en marxa una campanya pròpia sobre el DecideiXàtiva adreçada a la població juvenil per a fomentar i educar en la participació.

No hay comentarios

Dejar respuesta