El diputat Vicent Mascarell visita les oficines de Gestió Tributària de Xàtiva

El diputat d’Hisenda i Innovació de la Diputació de València, Vicent Mascarell, ha visitat aquest matí les oficines de Gestió Tributària de l’ens provincial a Xàtiva. Es tracta d’una de les primeres visites que realitza al territori com a nou diputat, amb l’objectiu de conèixer de primera mà els serveis que està oferint la Diputació, concretament a la comarca de la Costera i a la ciutat de Xàtiva.

visita-oficinas-hacienda-3«Mantenim un dels serveis essencials com és la recaptació dels recursos per tal d’ajudar als ajuntaments a arreplegar els recursos econòmics, que són els que finalment ens possibiliten poder fer polítiques per als ciutadans», ha explicat Mascarell, qui ha afegit que ciutats com Xàtiva «esdevenen essencials per a la tasca de l’Administració Provincial».

Segons Mascarell, la Diputació es troba en una fase de renovació i millora de les oficines, incorporant les noves tecnologies als serveis oferits. «Som conscients de que devem estar al territori i mantenir el contacte amb els ciutadans, però també hem d’anar incorporant nous elements de modernització que facen els tràmits més fàcils i àgils per a ells».

visita-diputado-haciendaLa Diputació va a entrar a més en una renovació per tal de facilitar els recursos públics per als Ajuntaments, agilitzant la burocràcia i facilitant les subvencions per a donar una major autonomia als Ajuntaments. «Xàtiva, a l’igual que la resta de pobles de la comarca, deuen ser autosuficients per tal de gestionar els recursos propis i els que se’ls puguen derivar. I anem cap a eixa línia de descentralització i de donar una major autonomia per a que la decisió recaiga sobre els propis ajuntaments», ha incidit Mascarell.

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha agraït per la seua part la visita del diputat provincial a Xàtiva, a una oficina «fonamental per a la ciutat ja que el Servei de Recaptació de l’Ajuntament de Xàtiva està delegat en la Diputació de València, treballant de forma eficaç amb la intenció de consolidar els canvis i els aspectes a millorar». Cerdà ha afirmat que des de l’ens provincial es busca «treballar colze a colze amb els ajuntaments per conèixer la seua realitat i ajustar-se a les seues necessitats».

La visita a les instal·lacions de l’Oficina Tributària de la Diputació de València a Xàtiva ha continuat amb una reunió entre el Diputat Vicent Mascarell, l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, i el regidor d’Hisenda de Xàtiva Ignacio Reig.


En Castellà;

El diputado de Hacienda e Innovación Vicent Mascarell visita las oficinas de Gestión Tributaria de Xàtiva

visita-oficinas-hacienda-2

El diputado de Hacienda e Innovación de la Diputación de Valencia, Vicent Mascarell, ha visitado esta mañana las oficinas de Gestión Tributaria del ente provincial en Xàtiva. Se trata de una de las primeras visitas que realiza en el territorio como nuevo diputado, con el objetivo de conocer de primera mano los servicios que está ofreciendo la Diputación, concretamente en la comarca de la Costera y en la ciudad de Xàtiva.

«Mantenemos uno de los servicios esenciales como es la recaudación de los recursos para ayudar en los ayuntamientos a recoger los recursos económicos, que son los que finalmente nos posibilitan poder hacer políticas para los ciudadanos», ha explicado Mascarell, quien ha añadido que ciudades como Xàtiva «son esenciales para la tarea de la Administración Provincial».


Según Mascarell, la Diputación se encuentra en una fase de renovación y mejora de las oficinas, incorporando las nuevas tecnologías a los servicios ofrecidos. «Somos conscientes de que debemos de estar en el territorio y mantener el contacto con los ciudadanos, pero también tenemos que ir incorporando nuevos elementos de modernización que hagan los trámites más fáciles y ágiles para ellos».


La Diputación va a entrar además en una renovación para facilitar los recursos públicos para los Ayuntamientos, agilizando la burocracia y facilitando las subvenciones para dar una mayor autonomía en los Ayuntamientos. «Xàtiva, al igual que el resto de pueblos de la comarca, deben de ser autosuficientes para gestionar los recursos propios y los que se les puedan derivar. Y vamos hacia esa línea de descentralización y de dar una mayor autonomía para que la decisión recaiga sobre los propios ayuntamientos», ha incidido Mascarell.


El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha agradecido por su parte la visita del diputado provincial en Xàtiva, a una oficina «fundamental para la ciudad puesto que el Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Xàtiva está delegado en la Diputación de Valencia, trabajando de forma eficaz con la intención de consolidar los cambios y los aspectos a mejorar». Cerdà ha afirmado que desde el ente provincial se busca «trabajar codo en codo con los ayuntamientos para conocer su realidad y ajustarse a sus necesidades».
La visita a las instalaciones de la Oficina Tributaria de la Diputación de Valencia en Xàtiva ha continuado con una reunión entre el Diputado Vicent Mascarell, el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, y el regidor de Hacienda de Xàtiva Ignacio Reig.

No hay comentarios

Dejar respuesta

dos × dos =