Desapareix el ral·li humorístic del calendari faller per donar pas als «autos bojos»

La regidora de Falles Maria Beltrán ha informat també que s’amplia l’horari del Museu Faller

Aquesta vesprada s’ha presentat a l’Ajuntament de Xàtiva l’acte dels «autos bojos», una nova cita al calendari faller que ve a substituir el ral·li humorístic que venia desenvolupant-se des de ja fa alguns anys. En aquesta presentació han estat presents la regidora de Falles Maria Beltrán i el president de la Junta Local Fallera de Xàtiva Jesús González.

maria-beltran-450El circuit en el que es desenvoluparà l’activitat, que comptarà amb totes les mesures de seguretat i amb servei d’ambulància, començarà a la font dels vint-i-cinc dolls i finalitzarà a Plaça Espanya. La Plaça mantindrà un carril pel que poder circular, mentre que tampoc es tallarà l’accés a la Plaça Sant Pere, que podran fer servir els vehicles procedents de Bixquert.

«Ens vam reunir amb la Policia Local per tal de decidir la millor ubicació, afectant el menys possible al tràfic rodat i a la ciutadania. Ens va agradar aquest punt que ens proposaren i creguem que és una bona decisió la que han pres les comissions de Xàtiva, que van ser les que van decidir aquest canvi», ha expressat la regidora de Falles Maria Beltrán.

jesus-junta-locall

Segons la Junta Local Fallera, s’espera que participen una desena de vehicles d’aquest nou acte, els quals hauran de tenir un mínim de tres rodes, funcionar per la seua pròpia inèrcia i tenir sistemes de frens. Els integrants del vehicle hauran de portar casc, guants i altres elements de seguretat com colzeres i genolleres.

«El ral·li tal i com el coneixíem estava perdent força i cada vegada eixien menys cotxes, sent quasi la totalitat de lloguer. No tenia sentit i s’havia perdut l’essència de la cita, amb molta gent a les demarcacions de les comissions però molt poca participant, pel que havíem de pensar en canviar l’acte», ha explicat el president de la Junta Local Fallera Jesús González, qui ha afegit que «s’ha estudiat la manera de portar a terme aquesta novetat, i esperem que amb el pas dels anys vaja augmentant el nombre de participants. La ubicació té una pendent suficient per a dur a terme la prova, i en les properes edicions tractarem de millorar-ho».

Les proves començaran a les 11:30 del matí, encara que abans hi haurà una presentació per part dels equips participants, que seran d’un màxim de quatre persones per vehicle, encara que cap la possibilitat de que el nombre de gent implicada siga major. Hi haurà premis a la millor disfressa, la millor comparsa, al millor vehicle i al vehicle més ràpid, que s’atorgaran durant la setmana fallera.

S’amplia l’horari del Museu Faller

maria-beltran-700La regidora de Falles Maria Beltrán ha informat també que, des d’aquesta setmana, s’ha ampliat l’horari del Museu Faller.

El museu romandrà obert de dimecres a diumenge. Els dimecres i dijous l’horari serà de 10 del matí a 14 de la vesprada, mentre que els divendres serà de 10h a 14h i de 17 a 19 de la vesprada. El cap de setmana estarà obert de’11 del matí a 14 de la vesprada i de 17 a 19 de la vesprada.

«Vam estar pensant quin podria ser l’horari més idoni, perquè aquest museu faller ha de formar part també de l’oferta turística de Xàtiva. Obrir-lo en cap de setmana era important, perquè és quan més visitants rep la nostra ciutat, i per això esperem que augmenten les visites i la seua difusió», ha manifestat Maria Beltrán.


En Catellà:

Las fallas de Xàtiva estrenan un nuevo acto con los «autos locos», que sustituirán al rally fallero

La concejala de Fallas Maria Beltrán ha informado también que se amplia el horario del Museo Fallero

Esta tarde se ha presentado en el Ayuntamiento de Xàtiva el acto de los «autos locos», una nueva cita en el calendario fallero que viene a sustituir el rally humorístico que venía desarrollándose desde ya hace algunos años. En esta presentación han estado presentes la concejala de Fallas Maria Beltrán y el presidente de la Junta Local Fallera de Xàtiva Jesús González.


El circuito en el que se desarrollará la actividad, que contará con todas las medidas de seguridad y con servicio de ambulancia, empezará en la fuente de los veinticinco chorros y finalizará en Plaza España. La Plaza mantendrá un carril por el que poder circular, mientras que tampoco se cortará el acceso a la Plaza Sant Pere, que podrán usar los vehículos procedentes de Bixquert.


«Nos reunimos con la Policía Local para decidir la mejor ubicación, afectando lo menos posible al tráfico rodado y a la ciudadanía. Nos gustó este punto que nos propusieron y creemos que es una buena decisión la que han tomado las comisiones de Xàtiva, que fueron las que decidieron este cambio», ha expresado la concejala de Fallas Maria Beltrán.
Según la Junta Local Fallera, se espera que participen una decena de vehículos de este nuevo acto, los cuales tendrán que tener un mínimo de tres ruedas, funcionar por su propia inercia y tener sistemas de frenos. Los integrantes del vehículo tendrán que llevar casco, guantes y otros elementos de seguridad como coderas y rodilleras.


«El rally tal y como lo conocíamos estaba perdiendo fuerza y cada vez salían menos coches, siendo casi la totalidad de alquiler. No tenía sentido y se había perdido la esencia de la cita, con mucha gente en las demarcaciones de las comisiones pero muy poca participando, por lo que teníamos que pensar en cambiar el acto», ha explicado el presidente de la Junta Local Fallera Jesús González, quien ha añadido que «se ha estudiado la manera de llevar a cabo esta novedad, y esperamos que con el paso de los años vaya aumentando el número de participantes. La ubicación tiene una pendiente suficiente para llevar a cabo la prueba, y en las próximas ediciones trataremos de mejorarlo».


Las pruebas empezarán a las 11:30 de la mañana, aunque antes habrá una presentación por parte de los equipos participantes, que serán de un máximo de cuatro personas por vehículo, aunque cabe la posibilidad de que el número de gente implicada sea mayor. Habrá premios al mejor disfraz, la mejor comparsa, al mejor vehículo y al vehículo más rápido, que se otorgarán durante la semana fallera.
Se amplía el horario del Museo Fallero


La regidora de Fallas Maria Beltrán ha informado también que, desde esta semana, se ha ampliado el horario del Museo Fallero.
El museo permanecerá abierto de miércoles a domingo. Los miércoles y jueves el horario será de 10 de la mañana a 14 de la tarde, mientras que los viernes será de 10h a 14h y de 17 a 19 de la tarde. El fin de semana estará abierto de 11 de la mañana a 14 de la tarde y de 17 a 19 de la tarde.


«Estuvimos pensando cuál podría ser el horario más idóneo, porque este museo fallero tiene que formar parte también de la oferta turística de Xàtiva. Abrirlo en fin de semana era importante, porque es cuando más visitantes recibe nuestra ciudad, y por eso esperamos que aumenten las visitas y su difusión», ha manifestado Maria Beltrán.

No hay comentarios

Dejar respuesta