L’activitat «Fem Natura» netejarà aquest dissabte 8 els paratges naturals de Xàtiva

La cita, que continua la tasca iniciada en desembre, servirà per fer un cens sobre els residus recollits per tal de conscienciar a la ciutadania

La regidoria de Medi Ambient i el Consell de la Joventut de Xàtiva han organitzat per a aquest dissabte 8 de febrer la segona de les eixides de l’activitat«Fem natura», amb l’objectiu de netejar els paratges naturals de la ciutat i conscienciar sobre la sostenibilitat mediambiental.

La cita és la continuació de l’activitat iniciada el passat 14 de desembre, en la que es va realitzar una batuda per tal de dur a terme un estudi del tipus i la quantitat de residus que es troben a l’entorn natural municipal. Segons els organitzadors, en aquella eixida es van trobar diferents tipus de deixalles com ara papers, plàstics, llaunes, bosses i restes de menjar de cadenes de menjar ràpid, preservatius, i fins i tot un matalàs, una cadira i una taula.

Una vegada fet l’inventari, en l’eixida d’aquest dissabte, que coincideix en dates properes al Dia Mundial de l’Ecologisme (4 de febrer), es realitzarà la neteja corresponent. L’eixida tindrà lloc a les 8 del matí des de les portes de l’Ajuntament de Xàtiva i els participants es repartiran en grups per tal d’acudir a diferents zones de recollida. Una vegada arreplegat el fem, es realitzarà el pesatge del mateix i es farà un cens de tot el que es troba. La tornada està prevista cap a les 13 hores, encara que cap la possibilitat de quedar-se a dinar.

L’organització s’encarregarà de l’avituallament de la jornada, amb el repartiment de bosses de fem i de guants per tal de poder realitzar la recollida. A més a més, també hi haurà cafè, fruita i aigua a disposició, encara que cadascú haurà de portar-se l’esmorzar de casa.
«La contaminació del medi ambient és un problema cada vegada més alarmant, i per això des de l’Ajuntament treballem per conscienciar i sensibilitzar sobre aquest problema», ha explicat la regidora de Medi Ambient Reme Sinisterra, qui ha afegit que «l’objectiu principal de l’activitat és netejar els nostres paratges i separar el fem per fer un cens i informar a la ciutadania del que trobem, tractant de crear unes bones pràctiques en la lluita contra el canvi climàtic.

El president del Consell de la Joventut, Guillermo Delegido, ha expressat per la seua part que «l’activitat tracta de conscienciar a la ciutadania sobre les deixalles que hi ha al nostre entorn, i més ara que arriba l’època de Pasqua, en la que moltes veïnes i veïns acudeixen als paratges naturals. Volem que gaudisquen, però amb un comportament cívic».


En Castellà;

La actividad «Fem Natura» limpiará los parajes naturales de Xàtiva este sábado 8 de febrero

La cita, que continua el trabajo iniciado en diciembre, servirá para hacer un censo sobre los residuos recogidos para concienciar a la ciudadanía

La concejalía de Medio Ambiente y el Consell de la Juventut de Xàtiva han organizado para este sábado 8 de febrero la segunda de las salidas de la actividad «Fem natura», con el objetivo de limpiar los parajes naturales de la ciudad y concienciar sobre la sostenibilidad medioambiental.


La cita es la continuación de la actividad iniciada el pasado 14 de diciembre, en la que se realizó una batida para llevar a cabo un estudio del tipo y la cantidad de residuos que se encuentran en el entorno natural municipal. Según los organizadores, en aquella salida se encontraron diferentes tipos de desechos como por ejemplo papeles, plásticos, latas, bolsas y restos de comida de cadenas de comida rápida, preservativos, e incluso un colchón, una silla y una mesa.


Una vez hecho el inventario, en la salida de este sábado, que coincide en fechas próximas al Día Mundial del Ecologismo (4 de febrero), se realizará la limpieza correspondiente. La salida tendrá lugar a las 8 de la mañana desde las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva y los participantes se repartirán en grupos para acudir a diferentes zonas de recogida. Una vez recogida la basura, se realizará el pesaje del mismo y se hará un censo de todo lo que se encuentra. La vuelta está prevista hacia las 13 horas, aunque cabe la posibilidad de quedarse a comer.


La organización se encargará del avituallamiento de la jornada, con el reparto de bolsas de basura y de guantes para poder realizar la recogida. Además, también habrá café, fruta y agua a disposición, aunque cada cual tendrá que llevarse el almuerzo de casa.


«La contaminación del medio ambiente es un problema cada vez más alarmante, y por eso desde el Ayuntamiento trabajamos para concienciar y sensibilizar sobre este problema», ha explicado la concejala de Medio Ambiente Reme Sinisterra, quien ha añadido que «el objetivo principal de la actividad es limpiar nuestros parajes y separar la basura para hacer un censo e informar a la ciudadanía de lo que encontramos, tratando de crear unas buenas prácticas para la lucha contra el cambio climático.


El presidente del Consell de la Juventut, Guillermo Delegido, ha expresado por su parte que «la actividad trata de concienciar a la ciudadanía sobre los desechos que hay en nuestro entorno, y más ahora que llega la época de Pascua, en la que muchas vecinas y vecinos acuden a los parajes naturales. Queremos que disfruten, pero con un comportamiento cívico».

No hay comentarios

Dejar respuesta