El Consorci i la Mancomunitat de la Vall d’Albaida arriben a un acord per a la gestió dels residus

El Govern d’Ontinyent s’ha felicitat per l’acord al qual han arribat el Consorci de Residus (COR) i la Mancomunitat de Municipis de La Vall d’Albaida per a la gestió integrada dels residus a la comarca. Es tracta d’un acord que inclou el compliment del Pla de Minimització de Residus de la comarca després de més d’una dècada de conflictes, i que ha estat aprovat tant per l’assemblea del COR com per la de la Mancomunitat sense cap vot en contra de PSOE, Compromís i PP.
En concret, aquest acord estableix que el Consorci de Residus haurà d’explorar totes les possibilitats tècniques, econòmiques i legals per configurar un model de gestió de residus, amb especial sensibilitat cap a la comarca de la Vall d’Albaida i els principis que inspiren el seu Pla de Minimització de Residus. A més, el COR col·laborarà amb la Mancomunitat per poder fer realitat les instal·lacions previstes en aquest Pla, donant a més la màxima celeritat als tràmits per a l’obtenció de les llicències de construcció i posada en marxa d’una planta de valorització i eliminació de residus.
Per altra banda, el COR es compromet a propiciar un marc de col·laboració entre les empreses concessionàries de gestió de residus urbans dependents dels dos ens signants; tramitar les pertinents modificacions del projecte de gestió, i plantejar al concessionari del servei una novació bilateral del contracte, sempre que siga jurídicament factible, i comptant amb l’aval del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Igualment, el Consorci es compromet a oferir tot el seu recolzament jurídic i administratiu als municipis de La Vall d’Albaida, així com a realitzar les campanyes i accions divulgatives necessàries a estes localitats.
Per la seua part, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, es compromet a intermediar per tal que tots els municipis que formen part de la Mancomunitat estiguen consorciats i prenguen possessió com a membres del Consorci; a col·laborar amb el Consorci per tal d’aprovar i fer realitat el projecte de gestió de residus del Consorci; propiciar un marc de col·laboració entre les empreses concessionàries de la gestió dels residus urbans; i acceptar la immediata posada en funcionament de la instal·lació de transferència de la Vall d’Albaida i fer-la servir durant el temps que dure el període transitori del Projecte de gestió de residus del Consorci.

No hay comentarios

Dejar respuesta

diecisiete + 20 =