Canals tornarà als afectats de la Zona d’Horts al voltant de 120.000 euros

La regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Canals ha confirmat que, des d’ahir, els veïns afectats de la zona d’horts ja estan rebent les notificacions de liquidació definitiva de l’expedient de reparcel·lació de la Zona d’Horts de la localitat en la que es tornaran prop de 120.000 euros a tots els veïns afectats.

Cal recordar que una volta notificat als afectats la resolució, durant el termini d’un mes des de la publicació del present edicte, els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

D’aquesta manera, i una vegada finalitzat el procés legal, es procedirà a la devolució als interessats dels següents conceptes; per una banda la quantitat resultant del conveni subscrit entre l’ajuntament i Iberdrola Distribució Elèctrica S. A. per un import de 87.583,54 euros, IVA no inclòs. I per l’altra, la diferencia de l’import total de les quotes d’urbanització girades als propietaris i l’import total del cost suportat per l’ajuntament, resultant una diferència de 30.777,04 euros a tornar als propietaris. És a dir, un total de 118.360,58 euros és el que es tornarà als afectats.

Com ha explicat, el regidor Manu Sanchis, ara es tanca de manera definitiva el que ha estat aquest projecte d’urbanització que ha durat 30 anys.

No hay comentarios

Dejar respuesta