Canals i de l’Alcúdia de Crespins negocien amb Hacienda el pagament del deute de la CUA

Després del treball de posada en funcionament de la Comunitat d’Usuaris d’Abocaments de Sagres (CUA) per part de les dues corporacions, ara toca regularitzar el deute que, any rere any, s’ha acumulat a base de recursos i que s’han fet efectius al llarg de la present legislatura. Aquestes liquidacions del cànon d’abocaments corresponen al període comprés des de 2003 fins al 2017.

Tot i el gran esforç dels dos ajuntament en pagament de moltes de les quotes, Canals ha pagat en la present legislatura fins el dia de hui un total de 477 mil euros, però encara queden pendents les liquidacions de més de 10 anys els quals sumen un total de 900 mil euros.

Aquest deute de la CUA, de la que formen part l’Alcúdia de Crespins i Canals, ha passat a ser gestionat per l’Agència Tributària que, dins de la seua instrucció, ha de fer efectiva de manera urgent la resolució d’aquest deute.

Així, després de reunir-se amb el director general de l’Agència Tributària s’ha pogut aconseguir fer front al deute amb un fraccionament de més d’un any, podent-se distribuir en els dos exercicis que venen. D’aquesta manera, serà obligatori que s’incloga la part corresponent a cada anualitat en els pressupostos municipals que s’estan elaborant actualment en els dos consistoris.

Tot i les dificultats inicials per poder realitzar aquest fraccionament, s’ha pogut aconseguir aquest compromís per part de l’Agència Tributària. Així, s’ha facilitat que es puga fer front al pagament i estar al corrent en les obligacions tributàries.

Joan Carles Pérez, primer tinent d’alcalde de Canals, ha assegurat que «estar al corrent ha sigut un objectiu dels dos ajuntaments, ja que de manera contrària, podríem posar en perill qualsevol subvenció dels organismes supramunicipals i que actualment ens permeten realitzar molts plans d’ocupació, així com obres de millora».

D’altra banda, Ricardo Requena, alcalde de Canals, ha explicat que «el gran esforç dels dos ajuntaments per regularitzar la situació compromesa en que ens trobem actualment front a l’Agència Tributària i el compromís en abonar el total de deute, ha sigut fonamental per tal de regularitzar aquest deute acumulat de les anteriors legislatures».

La reducció del deute, així com la baixada del cànon d’abocaments pels exercicis vinents, són dos dels objectius de les dos corporacions municipals, i ara només queda continuar en el procés de la rebaixa dels contaminants a la depuració de les nostres aigües del sanejament.

No hay comentarios

Dejar respuesta