Canals convoca una borsa de treball per a llocs d’administratius auxiliar i general

Per resolució d’Alcaldia s’han aprovat les bases i convocat les proves per a la formació d’una borsa temporal a l’Ajuntament en llocs de treball d’auxiliar administratius d’administració general.

Els interessats en participar hauran de sol·licitar-ho per escrit utilitzant AQUEST (https://transparencia.canals.es/documents/20181/180203/04.+Anexo+II+Modelo+Solicitud.pdf/454657fa-ff45-44c3-bb38-2622a45dbf27?version=1.0) model de sol·licitud i presentar-la en el registre general del consistori, situat a la planta baixa de l’Ajuntament de Canals. Igualment es pot fer a través de qualsevol mitjà previst en la normativa reguladora del procediment administratiu. Pots consultar les bases completes ACÍ (https://transparencia.canals.es/documents/20181/180203/03.+Bases+definitivas.pdf/4578c15b-1681-4b31-9d23-ede107e26f2b?version=1.0).

Per a Joan-Carles Pérez, regidor de l’àrea de RRHH, «des del departament està realitzant-se un gran esforç i treball en cobrir les vacants existents i, a més a més, va a realitzar-se en breu l’oferta d’ocupació pública de 2018 per regularitzar la plantilla de personal de l’Ajuntament de Canals».

A més a més, segons Ricardo Requena, alcalde de Canals, «aquesta borsa es posa en marxa per a donar resposta a les demandes de la ciutadania i accelerar els processos administratius dels departaments sobre els quals va actuar-se».

No hay comentarios

Dejar respuesta