Canals continua treballant per donar solució a l’accés del CEIP Vicente Rius

L’Alcalde de Canals, junt amb l’Arquitecte Municipal i un técnic de la Diputació de València, s’han reunit hui a l’Ajuntament i visitat el tram entre el carrer l’Ermita i Aiacor, per tal de valorar i estudiar el projecte urbanístic que tants anys porta reclamant-se, seguint el nou compromís adoptat fa uns mesos de col·laborar amb l’elaboració d’aquest projecte per part de l’administració provincial.

Des de l’inici de legislatura, l’equip de govern ha estat dedicant part dels seus esforços per aconseguir trobar solució a un problema heretat, mal executat des de que es va decidir construir un col·legi públic en un descampat no urbanitzat i que no comptava amb accesos, ni vials adequats per als usuaris.

acces-alcolegiEls treballs de l’actual legislatura van començar demanant un informe al departament d’urbanisme de l’Ajuntament, amb una providència d’Alcaldia signada el 25 de gener de 2016. Aquestos informes es van exposar en la reunió del 7 de febrer de 2016 en la qual van estar presents totes les parts implicades, AMPA, centre educatiu, veïns de Canals i d’Aiacor, i l’Ajuntament. Es va presentar la proposta de fer un sentit únic d’accés al centre educatiu, però es va votar en contra de manera unànime per tots els allí presents. Definitivament, es va apostar per eixamplar i allargar l’avinguda Ermita (segons el PGOU), però el cost era tan elevat per a que ho assumira l’Ajuntament que, per això, es va decidir implicar a les institucions supramunicipals perquè col·laboraren.

Després de la negativa a col·laborar de les Conselleries d’Educació i Habitatge, el 30 de setembre de 2016, Mª Josep Amigó, Vice-Presidenta de la Diputació de València, va visitar Canals comprometent-se a ajudar al consistori en la millora d’aquest camí. Després, en febrer de 2017, va haver un encontre amb Jorge Rodríguez, President de la Diputació de València aleshores. De nou, la Diputació es va comprometre a col·laborar en aquesta actuació i va derivar als representants municipals de Canals a contactar amb el departament de carreteres de la Diputació. Tant Amigó, com Rodríguez, van coincidir en que aquest era un projecte viable i que la Diputació anava a recolzar al municipi.

Les negociacions amb el departament de carreteres de la Diputació van estar sobre la taula durant deu mesos. Van començar el 12 d’abril de 2017 amb una reunió amb el diputat Pablo Seguí i els tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament de Canals comptant, fins i tot, amb visites a Canals per valorar aquest treball. Però, al cap i a la fi, es va informar al consistori que des d’aquest departament provincial no podien actuar ni donar resposta a la demanda elaborada.

El 9 de juny de 2017 va tindre lloc la visita a Canals del Conseller Marzà i Mª Josep Amigó. De nou, es va tornar a tractar el tema i se li va recordar a la Vice-Presidenta el compromís que va assolir en el seu moment. Una vegada més, l’Ajuntament va continuar rebent informacions positives respecte a l’elaboració del projecte perquè les instàncies supramunicipals van tornar a afirmar que aquest treball era viable.

El 12 de setembre de 2017, representants municipals van visitar a Jorge Rodríguez per tractar altra vegada el tema i donar resposta a la demandes de la comunitat educativa que.

En estiu de 2018, mares i pares van presentar al voltant de 200 instàncies, les quals van fer arribar a Toni Gaspar, president de la Diputació, en la reunió que van tenir Requena i Garrido el 12 de setembre de 2018. En la mateixa, es va concretar iniciar la col·laboració en l’elaboració del projecte urbanístic. Prèviament, en agost de 2018 hi hagué de nou una reunió al despatx d’Alcaldia amb representants de l’AMPA del CEIP Vicente Rius. En aquesta reunió es va donar compte del treball que s’estava realitzant.

El 31 de gener de 2019, l’Ajuntament va rebre resposta informant sobre la sol·licitud de col·laboració en la redacció del projecte que connectarà Canals i Aiacor i que donarà accés al CEIP Vicente Rius. Tal com s’explicava en aquesta resposta escrita, Diputació està procedint a l’estudi i comprovació de que existeix crèdit suficient de la partida pressupostària per poder portar-ho endavant. I així es va fer saber als representants de l’AMPA presents al Ple Ordinari del mateix 31 de gener.

Ahir, dimecres 20 de febrer, han visitat Canals técnics de la Diputació de València per a valorar sobre el terreny, per primera vegada, aquesta ampliació o millora del camí que comunica Canals i Aiacor des del carrer l’Ermita, acompanyats per l’Alcalde de Canals i l’Arquitecte Municipal.

«Si no passa res, anem a intentar que per primera vegada en vint-i-set anys es faça alguna cosa. Si el pressupost s’aprova, consignarem i contractarem la realització del projecte que solventarà aquest handicap important», ha confirmat l’alcalde i regidor d’Educació. També ha volgut esclarir que «durant aquesta legislatura hem estat en contacte directe amb la direcció de cada un dels centres educatius de Canals escoltant-los i intentant donar una solució a cada problemàtica que han plantejat, i en aquest cas, el CEIP Vicente Rius Guillemes ha sigut una prioritat, per això l’equip directiu i AMPA han estat informats de tot el procés i de cada pas que hem fet, però és cert que és molt difícil aconseguir-ho tot i, més encara, quan les coses no depenen d’un mateix».

No hay comentarios

Dejar respuesta