Canals aprova el pressupost municipal amb un increment del 7,4%

En el darrer ple extraordinari es va aprovar amb els vots a favor de PSOE, GdC, Compromís i EU, el pressupost per a l’any 2017 que contempla un augmenten d’un 7,4% respecte al passat exercici i ascendeix a 8.982.662 €.

Tal i com ja es va fer en els comptes de 2016, l’equip de govern ha augmentat les partides destinades a Benestar Social i Promoció Econòmica. Certificant l’objectiu de l’equip de govern de posar l’economia local al servei de les persones.

Així, Promoció Econòmica i foment de l’ocupació quasi duplica la seua inversió. Benestar social incrementa la seua partida en un 4,5% i ascendeix a 410.080€, la qual cosa possibilitarà una millor atenció a les persones majors, depenents i més desfavorides, amb un augment de les ajudes directes d’emergència d’ un 25%.

El món de l’esport local comptarà amb un pressupost de 725.192€, dels quals 163.000€ es destinen directament a clubs i associacions esportives, en subvencions i beques per a esportistes amb pocs recursos, la Cultura comptarà amb 871.157,25€ i Medi Ambient amb 253.586,09€.

Es destina més d’un milió a Inversions on la novetat és la creació d’un pla cuatrianual d’inversions on es destinaran més de quatre milions en els pròxims quatre anys. Aquest pla d’inversions, que és la primera vegada que es realitza, té una gran importància posat que realitza una programació a llarg termini de les inversions i demostra que l’equip de govern té voluntat de permanència més enllà de la present legislatura, aquest pla possibilitarà que obres i inversions de gran importància i cost es puguen realitzar ja des del principi de 2017, la qual cosa resultaria impossible d’una altra forma, apunten fonts municipals.

No hay comentarios

Dejar respuesta