Benestar Social ampliarà el Centre d’Estimulació Primerenca de Xàtiva

Es preveu la realització d’una sala multiusos i dues noves aules

L’Ajuntament de Xàtiva ha informat de que el centre d’Estimulació Primerenca, situat al carrer Músic Fayos 20, preveu una ampliació en la que tindrà lloc la realització d’una sala multiusos i de dues noves aules, a més d’adequar la resta d’espais i la millora de l’accessibilitat.

El projecte d’ampliació, que està desenvolupant l’arquitecte municipal, incorporarà a aquest Centre l’espai que havia estat cedit a Aspromivise, associació que realitza ja alguns dels seus tallers i activitats al Centre Social Joventut, Oci i Cultura (JOC) d’Abú Masaifa. La regidoria de Benestar Social també ha destacat que s’ampliarà l’horari del servei i el nombre de professionals a disposició de les famílies.

El Centre d’Atenció Primerenca de Xàtiva, que porta més de setze anys en funcionament, ofereix tractament assistencial i preventiu a xiquetes i xiquets amb problemes de desenvolupament o risc de patir-los per causes d’origen prenatal, perinatal o postnatal. Els usuaris procedeixen de comarques com ara la Costera, la Vall d’Albaida, la Canal de Navarrés i les poblacions més properes de la Ribera Alta.

Durant el passat any 2019 es van atendre un total de 142 xiquetes i xiquets, dels quals 58 es van incorporar al centre el darrer any mentre que la resta ja rebia tractament anterior. Per a tal fin es va ampliar la plantilla de treballadors amb una terapeuta ocupacional i una psicòloga a mitja jornada, a més d’un conserge.

A més a més, cal destacar que el 64% de les derivacions van ser realitzades pels pediatres dels centres de salut de les poblacions, i el 36% van ser derivats des de distints hospitals, especialment del Lluís Alcanyís. Els diagnòstics del passat 2019 van ser molt variats, destacant un 33% per parts prematurs, un 17% per retràs psicomotor important, un 10% per Trastorn de l’espectre autista i altres casos com ara alteracions genètiques, lesions cerebrals o hipoacúsia.


En Castellà:

Bienestar Social ampliará el Centro de Estimulación Temprana de Xàtiva

Se prevé la realización de una sala multiusos y dos nuevas aulas

El Ayuntamiento de Xàtiva ha informado de que el centro de Estimulación Temprana, situado en la calle Músico Fayos 20, prevé una ampliación en la que tendrá lugar la realización de una sala multiusos y de dos nuevas aulas, además de adecuar el resto de espacios y la mejora de la accesibilidad.


El proyecto de ampliación, que está desarrollando el arquitecto municipal, incorporará en este Centro el espacio que había sido cedido a Aspromivise, asociación que realiza ya algunos de sus talleres y actividades en el Centro Social Juventut, Ocio y Cultura (JOC) de Abú Masaifa. La concejalía de Bienestar Social también ha destacado que se ampliará el horario del servicio y el número de profesionales a disposición de las familias.


El Centro de Atención Temprana de Xàtiva, que lleva más de dieciséis años en funcionamiento, ofrece tratamiento asistencial y preventivo a niñas y niños con problemas de desarrollo o riesgo de sufrirlos por causas de origen prenatal, perinatal o postnatal. Los usuarios proceden de comarcas como la Costera, la Vall d’Albaida, la Canal de Navarrés y las poblaciones más próximas de la Ribera Alta.


Durante el pasado año 2019 se atendieron un total de 142 niñas y niños, de los cuales 58 se incorporaron al centro el último año mientras que el resto ya recibía tratamiento anterior. Para tal fin se amplió la plantilla de trabajadores con una terapeuta ocupacional y una psicóloga a media jornada, además de un conserje.


Además, hay que destacar que el 64% de las derivaciones fueron realizadas por los pediatras de los centros de salud de las poblaciones, y el 36% fueron derivados desde distintos hospitales, especialmente de Lluís Alcanyís. Los diagnósticos del pasado 2019 fueron muy variados, destacando un 33% por partos prematuros, un 17% por retraso psicomotor importante, un 10% por Trastorno del espectro autista y otros casos como por ejemplo alteraciones genéticas, lesiones cerebrales o hipoacusia.

No hay comentarios

Dejar respuesta

3 × 2 =