El 9 de desembre finalitzarà el termini per sol·licitar les beques per al transport d’universitaris

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Xàtiva recorda que el termini per sol·licitar les ajudes per al transport universitaris expira el proper dia 9 de desembre. La regidora Amor Amorós aconsella que «és molt recomanable acudir a les dependències municipals per tal de revisar amb els tècnics del departament d’Educació que tota la documentació estiga correctament complimentada abans de presentar-la»:

El requisits per a poder beneficiar-se de les beques son els següents:

Estar empadronats a Xàtiva de manera continuada, durant els tres anys anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud. Si l’estudiant és estranger caldrà que acredite tindre el NIE.

Estar matriculat en formació professional de grau superior, estudis universitaris de grau o de música/dansa de grau superior durant el curs acadèmic 2017/2018. Per a poder rebre la beca s’haurà d’estar matriculat en un curs complet o com a mínim en el 75% dels crèdits corresponents.

Desplaçar-se al centre educatiu en transport públic, sempre que siga possible.

No podran ser beneficiaris:
Les persones que tinguen alguna titulació universitària o complisquen els requisits legals per a l’expedició d’un títol universitari.
Les persones que cursen estudis de màster universitari, tercers cicles, cursos d’especialització, títols propis reconeguts per les universitats o altres estudis de postgrau.
Els beneficiaris d’altres beques al transport concedides per altres administracions públiques.
Els estudiants integrats en una unitat familiar amb una renda superior a 60.000€.

No hay comentarios

Dejar respuesta