388 veïns de Genovés participen en l’enquesta ciutadana sobre el PPOS

Una vegada finalitzat el termini per a participar en la consulta i realitzat el recompte, 388 veïns han sigut els que han participat en aquesta enquesta, 357 ho han fet de manera telemàtica i 31 de manera presencial.
Cal recordar que el que es pretenia amb aquesta consulta és que els ciutadans prioritzaren les actuacions a les que hi havia que destinar l’ajuda rebuda en el Pla provincial d’Obres i serveia (PPOS).
Finalment, l’ordre de les preferències ha sigut el següent:
1- Reparació pati de la zona infantil de l’escola
2- Urbanització del carrer nord-oest del barri del crist
3- Reparació del pati de l’escola infantil
4- Remodelació de les instal·lacions esportives
5- Connectar el cementiri de baix (nou) amb els vells
6- Millora de l’il·luminació del trinquet municipal

Des de l’equip de govern han assegurat que “ja estem iniciant els tràmits perquè es porten a terme les actuacions en funció d’aquestos resultats, així com les millores de les quals s’informarà en el seu moment”.


En Castellá:

Una vez finalizado el plazo para participar en la consulta y realizado el recuento, 388 vecinos han sido los que han participado en esta encuesta, 357 lo han hecho de manera telemática y 31 de manera presencial.
Hay que recordar que el que se pretendía con esta consulta es que los ciudadanos priorizaron las actuaciones a las que había que destinar la ayuda recibida en el Plan provincial de Obras y serveia (PPOS).

Finalmente, la orden de las preferencias ha sido lo siguiente:
1- Reparación patio de la zona infantil de la escuela
2- Urbanización de la calle noroeste del barrio del crist
3- Reparación del patio de la escuela infantil
4- Remodelación de las instalaciones deportivas
5- Conectar el cementerio de bajo (nueve) con los viejos
6- Mejora de la iluminación del trinquete municipal

Desde el equipo de gobierno han asegurado que “ya estamos iniciando los trámites porque se llevan a cabo las actuaciones en función de estos resultados, así como las mejoras de las cuales se informará en su momento”.

No hay comentarios

Dejar respuesta