El Ateneu Popular organiza un forum sobre la homofobia

Com a continuació del cicle de vídeo-fòrum que organitza el GRUP LGTBI, hui divendres 11 de març a les 20 hores tindrà lloc la tercera projecció que tractarà la repressió de l’homosexualitat durant la dictadura i les dramàtiques conseqüències d’un cas real ocorregut a València als anys 70.

Després d’una breu presentació de la temàtica es projectarà la pel.licula “Electroshock” dirigida per Juan Carlos Claver en 2007 que narra el tràgic desenllaç d’una història d’amor entre dos dones una de les quals va ser sotmesa a la coneguda “teràpia” que segons els costums de l’època podrien “curar” l’homosexualitat. Pocs anys després es confirmà científicament que ser homosexual no és cap malaltia, és sols una orientació sexual més de totes les que conformen la diversitat afectiva y sexual que gaudim com a essers humans.

Després de la projecció hi tindrà lloc el fòrum de debat i posada en comú sobre els aspectes que més interessen als assistents al voltant de la temàtica que tracta aquest treball cinematogràfic basat en una història realELECTROSHOC-CARTELL


En Castellá;

Como continuación del ciclo de vídeo-foro que organiza el GRUPO LGTBI, hoy viernes 11 de marzo a las 20 horas tendrá lugar la tercera proyección que tratará la represión de la homosexualidad durante la dictadura y las dramáticas consecuencias de un caso real ocurrido en Valencia en 70.

Después de una breve presentación de la temática se proyectará la pelicula “Electroshock” dirigida por Juan Carlos Claver en 2007 que narra el trágico desenlace de una historia de amor entre dos mujeres una de las cuales fue sometida a la conocida “terapia” que según las costumbres de la época podrían “curar” la homosexualidad. Pocos años después se confirmó científicamente que ser homosexual no es ninguna enfermedad, es sólo una orientación sexual más de todas las que conforman la diversidad afectiva y sexual que disfrutamos como seres humanos.

Después de la proyección tendrá lugar el foro de debate y puesta en común sobre los aspectos que más interesan a los asistentes alrededor de la temática que trata este trabajo cinematográfico basado en una historia real

No hay comentarios

Dejar respuesta