Xàtiva Unida no aprovarà les ordenances fiscals si no s’inclou una revisió cadastral

  • Lorente “És injust cobrar un IBI que no es correspon amb el valor actual”
  • S’obvia l’obligatorietat de revisar el valor cadastral del municipi

El passat divendres va tindre lloc la Comissió d’Hisenda que s’encarrega d’aprovar amb caràcter previ les ordenances fiscals per a l’any 2021. La proposta que ha exposat l’equip de govern, conformat per PSOE i Cs, no comptà amb el vot favorable de Xàtiva Unida perquè no contempla en cap moment la petició d’una revisió cadastral al Govern Central per actualitzar l’Impost dels Béns Immobles de la ciutat, com tampoc s’han tingut presents cap de les propostes que, durant el passat mes de juliol, el Grup Municipal de Xàtiva Unida va transmetre a la delegació d’Hisenda i a Alcaldia.

Tanmateix, des de Xàtiva Unida s’ha assenyalat que “necessàriament cal impulsar una nova valoració general del cadastre. La Ponència de Xàtiva es va fer en 2005 amb efectes de 2006 en un mercat immobiliari amb perspectives alcistes. D’allò ja han passat més de deu anys sent aquest el termini que marca la Llei per a realitzar una nova valoració cadastral. Les valoracions de 2005, encara que amb rectificacions parcials que s’han fet són injustes. A més, la valoració de 2005 ja en el seu moment comptava amb importants punts febles que s’han mantingut i agreujat amb el pas del temps com ara la determinació dels àmbits de rústica i urbana”. L’IBI en l’actualitat suposa un terç del Pressupost Municipal (8.467.300 € per a Urbana i 216.300€ per a Rústica en el vigent Pressupost).

Es manté la pujada de l’IBI aprovada per PSOE i Cs
Ara fa un any el govern del PSOE i Cs justificava l’increment generalitzat i lineal de l’IBI pel “bon moment econòmic que vivia la ciutat”. Ara, tanmateix, amb un augment exponencial de l’atur i una crisi econòmica derivada de la crisi sanitària generada per la COVID19 l’increment de l’any anterior es manté. Tot i això, el passat mes de juliol des de Xàtiva Unida es registrà un document que contenia una proposta encaminada a una reducció del tipus de gravamen sobre el valor cadastral passant del 0’59% al 0’55% per als béns immobles d’urbana residencials de la ciutat. Una baixada que implicaria una mitjana d’estalvi en el rebut de l’IBI entre 46,88 a 50 euros per unitat fiscal de caràcter residencial.

Un estalvi que s’hagués vist compensat amb un ingrés molt més progressiu mitjançant l’aplicació de tipus de gravamen diferenciats sobre el 10 per cent dels béns immobles del terme municipal que, per cada ús (Magatzem/estacionament, comercial, oci i hostaleria, industrial, sòl sense edificar…) que tinguen un major valor cadastral.

S’incrementa el preu del nínxol en el cementeri municipal fins a un 4% més

Possiblement el servei més “rentable” per a l’Ajuntament de Xàtiva és la cessió de l’ús dels nínxols del cementeri municipal. Aquesta taxa continua augmentant fins a un 4% més en l’exercici 2021 situant-se el preu de la majoria dels nínxols disponibles en 1.103€. Això sí, amb un termini d’ocupació de fins a 50 anys. En canvi, en altres ciutats veïnes el mateix servei pot arribar a costar menys de la meitat com passa a Alzira on un nínxol en la mateixa trama que un a Xàtiva costa 412€ en propietat perpètua o a Ontinyent on la mateixa situació del nínxol costa 525€, també en propietat perpètua.

Sense estudi d’impacte de gènere
Des de Xàtiva Unida s’instà a la convocatòria d’una sessió extraordinària del Consell de les Dones per a incoar un informe sobre l’impacte de gènere que provoca la fiscalitat aplicada per l’Ajuntament de Xàtiva. La resposta de la regidoria d’igualtat encara està en “mode avió”.

Una taxa de l’aigua sense bonificacions per a les persones més vulnerables

La tarifació social no arribarà a un dels béns més prioritaris. De fet, en el document presentat pel Govern no es contempla cap bonificació en el rebut de l’aigua per a les persones més vulnerables de la ciutat.

No hay comentarios

Dejar respuesta