Xàtiva sol·licita ajuda econòmica a Cultura per a la restauració de l’antiga estació de tren

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Xàtiva, celebrada el passat dilluns, va aprovar la sol·licitud d’ajuda econòmica a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la primera fase de la restauració de l’antiga estació de ferrocarril de Xàtiva. La petició va dirigida a les ajudes econòmiques per a actuacions de conservació i protecció dels béns immoble del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, convocades per Cultura. L’edifici de l’antiga estació es troba actualment en procés de declaració com a bé de rellevància local (BRL).
La primera fase de la restauració de l’estació consistirà en la consolidació estructural de l’edifici, que actualment presenta un mal estat de conservació. L’actuació, projectada per l’arquitecte xativí Javier Gironés, compta amb un pressupost de 116.000 euros i està inclosa en el Pla Director d’Inversions Xàtiva Creix.

En la recent incorporació de romanents, aprovada en el darrer plenari de 28 d’abril, l’Ajuntament va consignar 115.000 euros per a dotar pressupostàriament l’actuació de consolidació de l’antiga estació, existint un compromís d’incorporació dels 1.000 euros restants. Cal recordar que aquestos romanents provenen del superàvit comptable de l’exercici 2017.

Segons l’informe a l’efecte del cap d’àrea de Cultura, l’antiga estació de ferrocarril és un dels immobles més emblemàtics i representatius de l’arquitectura industrial del segle XIX xativí.

No hay comentarios

Dejar respuesta