Xàtiva s’incrementarà 5,86 milions el pressupost després de l’aprovació de dues modificacions al plenari

També s’ha aprovat una bonificació de l’IBI per a la Música Nova i la regularització de l’immoble on s’ubica el Conservatori Lluís Milan

El plenari municipal de Xàtiva ha aprovat aquest dissabte els dos dictàmens sobre modificació del pressupost, amb la incorporació de romanents no afectats i de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits; amb els vots favorables del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida i la regidora no adscrita Maria Beltrán; i les abstencions del Partit Popular i del regidor no adscrit Juan Giner.

Pel que fa a la modificació dels romanents no afectats, s’ha aprovat la incorporació de 1,76 milions d’euros per a despeses generals, procedent de la liquidació del pressupost 2022 i que s’incorporarà a les partides existents ja al pressupost 2023. «Incorporem crèdit corresponent a adjudicacions realitzades en 2022 i pendents de liquidar aquest any», ha indicat el portaveu socialista i regidor d’Hisenda Ignacio Reig.

D’altra banda, pel que fa als crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, s’incorporen 4,1 milions a diferents capítols, destinats tant a partides existents que s’incrementen com a noves partides. «En definitiva, una incorporació de crèdit important, la qual incrementa el pressupost inicial considerablement fruit de la dinàmica de liquidació positiva anual que obtenim des de fa una dècada» ha indicat Reig, qui ha afegit que «a pocs mesos de les eleccions podem dir que la corporació entrant gaudirà d’un pressupost generosament dotat, amb vàries partides noves que anticipen algunes iniciatives futures, i incrementant crèdit a les partides de cicle hidràulic, accessibilitat i parcs infantils acordades amb el grup Xàtiva Unida».

Xàtiva Unida ha recolzat la incorporació econòmica però la seua regidora Amor Amorós ha matisat que «es tracta d’un pressupost que s’ha liquidat amb més de 7 milions d’euros sobrants, i ara vénen les modificacions i les incorporacions. Això té dos lectures, la del govern, que defenen una bona gestió, o altra més crítica que tenim nosaltres, i que té a veure amb la capacitat d’executar el pressupost que hauria de ser d’almenys el 80% per a invertir a la ciutat».

La portaveu del PP Maria José Pla ha indicat en la seua abstenció que «esperem que tinguen la capacitat d’executar aquest nou pressupost, més de la meitat del qual es destina a despesa corrent per a augmentar les partides que vostès manegen».

Edificis Música Nova i Conservatori

La Música Nova sol·licitava, per la seua part, un determinat reconeixement en el pagament de l’IBI al seu immoble, manifestant que reuneixen els requisits per a adherir-se a aquestes bonificacions al tractar-se les Societats Musicals de Béns de Rellevància Local i Bé d’Interès Cultural. Aquesta declaració especial de l’activitat, amb un benefici fiscal del 95% de l’IBI durant els propers 5 anys, ha estat aprovada per unanimitat, tenint en compte la bonificació potestativa de les entitats locals segons la Llei d’Hisendes Locals i contemplada en les ordenances fiscals de Xàtiva.

També s’ha aprovat per unanimitat la proposta de regularització de la qualificació i situació jurídica de l’immoble on s’ubica el Conservatori de Música Lluís Milan, situat en el carrer Sant Agustí, i de la seua inscripció en l’Inventari Municipal i en el Registre de la Propietat. Aquesta aprovació permetrà futurament realitzar una cessió demanial a favor de la Generalitat Valenciana.

No hay comentarios

Dejar respuesta