L’Ajuntament de Xàtiva inicia les obres en la xarxa d’aigua potable de Acadèmic Maravall

L’Ajuntament de Xàtiva efectua la reparació de la xarxa d’aigua potable en l’Avinguda Acadèmic Maravall

Les obres solucionaran les filtracions i suposen una inversió de 15.000 euros, amb un termini d’execució de deu dies

L’Ajuntament de Xàtiva ha iniciat aquest dimecres les obres de reparació de la xarxa d’aigua potable en l’Avinguda Acadèmic Maravall, que suposaran una inversió de 15.000 euros i tindran un termini d’execució de deu dies.

Es tracta d’unes obres urgents de reparació de la xarxa donades les filtracions que estan produint-se a finques del carrer Acadèmic Maravall, Baixada del Carme, carrer Maulets i Plaça País Valencià», ha explicat el regidor d’Obres Ignacio Reig, qui ha afegit que «malauradament la propera setmana hi haurà que fer un tall d’aigua parcial, per al que avisarem amb antelació».

Durant unes obres de reparació en la façana d’un dels immobles de l’Avinguda Acadèmic Maravall van sorgir diverses avaries en la xarxa de subministrament d’aigües potables que aconsellaven procedir a l’eliminació de part de la mateix, amb la instal·lació de noves escomeses.

En aquest sentit es planteja la substitució d’un tram per canonada i la reposició del paviment afectat, amb especial cura en la zona d’aigües. Una vegada realitzada la nova instal·lació, i de forma prèvia a la seua posada en marxa, es procedirà a la desinfecció i a la prova de càrrega corresponent.


En Castellà:

El Ayuntamiento de Xàtiva efectúa la reparación de la red de agua potable en la Avenida Acadèmic Maravall

Las obras solucionarán las filtraciones y supondrán una inversión de 15.000 euros, con un plazo de ejecución de diez días

obres-aigua-potable-diaridigital.es3El Ayuntamiento de Xàtiva ha iniciado este miércoles las obras de reparación de la red de agua potable en la Avenida Académico Maravall, que supondrán una inversión de 15.000 euros y tendrán un plazo de ejecución de diez días.
Se trata de unas obras urgentes de reparación de la red dadas las filtraciones que están produciéndose en fincas de la calle Acadèmic Maravall, Baixada de Carme, carrer Maulets y Plaça País Valencià», ha explicado el concejal de Obras Ignacio Reig, quien ha añadido que «desgraciadamente la próxima semana habrá que hacer un corte de agua parcial, para el que avisaremos con antelación».
Durante unas obras de reparación en la fachada de uno de los inmuebles de la Avenida Acadèmic Maravall surgieron varias averías en la red de suministro de aguas potables que aconsejaban proceder a la eliminación de parte de la mismo, con la instalación de nuevas acometidas.
En este sentido se plantea la sustitución de un tramo por cañerías y la reposición del pavimento afectado, con especial cuidado en la zona de aguas. Una vez realizada la nueva instalación, y de forma previa a su puesta en marcha, se procederá a la desinfección y a la prueba de carga correspondiente.

No hay comentarios

Dejar respuesta

4 × 5 =