Xàtiva repara camins de Bixquert amb el Programa IFS de la Diputació

Mitjançant el programa d’ajudes econòmiques de la Diputació de València destinades a la realització d’inversions financerament sostenibles (IFS), l’Ajuntament de Xàtiva ha abordat actuacions de manteniment de camins de Bixquert que requerien intervenció urgent.

Concretament, aquesta nova intervenció de manteniment de vials de Bixquert se centra en dos camins, el del Pont Sec i el de la Hijuela. En el camí del Pont Sec s’està duent a terme una instal·lació per a canalitzar les aigües pluvials que causen continus arrosegaments de terra i inundacions en els xalets dels voltants. D’altra banda, en el camí de la Hijuela s’ha construït un mur de contenció per a assegurar el camí i evitar el seu enfonsament a causa del mal estat del marge.

L’import de les ajudes de la Diputació ascendeix a 154.474 euros. Amb aquesta injecció econòmica s’ha pogut contractar a 12 nous treballadors municipals que portaran avant aquesta nova fase del Pla de Sostenibilitat d’Infraestructures. Així, l’Ajuntament escometrà 6 obres, com són la segona fase de l’ampliació d’accessos al Camp Murta, una intervenció en el Jardí de la Pau, la reparació de la zona monumental del Cementeri Municipal i la pavimentació de carrers en Sorió, a més de les obres de Bixquert ressenyades.

Els treballadors prestaran servei durant un termini de sis mesos i la seua remuneració serà conforme als convenis laborals del sector. Els nous empleats municipals provenen de les borses de treball constituïdes amb motiu de la primera edició del Pla de Sostenibilitat d’Infraestructures, de setembre de 2015.

No hay comentarios

Dejar respuesta