Xàtiva rep la delegació de competències per a la reforma de l’Attilio Bruschetti dins del pla Edificant

Amb aquesta delegació de competències, els projectes en marxa superen els 8 milions d’euros d’inversió

Xàtiva, 3 d’abril de 2023.- La Conselleria d’Educació ha cursat la proposta per a la delegació de competències en l’Ajuntament de Xàtiva, per tal de dur a terme l’actuació de reforma integral de l’edifici del CEIP Attilio Bruschetti, un dels centres educatius més singulars i antics de la ciutat. La noticia ha estat rebuda amb gran satisfacció a la Casa de la Ciutat, atès que aquesta delegació de competències es va sol·licitar el 16 de setembre de 2019 i havia estat reivindicada amb insistència per part de la comunitat educativa del centre.

Per a la realització d’aquesta actuació, s’habilita un finançament de les obres amb un import de 880.259,46 euros, que l’Ajuntament de Xàtiva rebrà de la Generalitat. Aquest finançament constitueix un import global que abasta la totalitat de contractes que l’integren. A càrrec d’aquesta dotació pressupostària, l’ajuntament finançarà tots els procediments de contractació administrativa, i inclourà tant els contractes d’obres com els de serveis necessaris per a la realització d’aquestes, d’acord amb el que es disposa en la normativa vigent de contractació pública. L’aportació de la Conselleria d’Educació es divideix en dues anualitats; a raó de 50.000 euros per a 2023 i la resta, 830.259,46 euros, per a 2024.

Les millores que es duran a terme a l’Attilio Bruschetti abastaran tant a l’edifici principal del col·legi com al secundari. L’edifici principal té més de seixanta anys d’antiguitat, havent estat reformat en diferents ocasions. La conservació del mateix, des del punt de vista estructural, és bona. Atenent als materials, aquestos mostren desperfectes a la part de paviments i parets. Així mateix, també mostra carències funcionals que es pretenen resoldre amb les obres plantejades. L’edifici principal, de tres plantes, no té ascensor. Els distints nivells estan comunicats per dues escales situades de manera simètrica respecte a l’eix central. Per tal de resoldre aquesta necessitat, es planteja la inclusió d’un ascensor que ocuparia un espai determinat dins de les aules centrals orientades a l’est i què contaria amb accés des de l’exterior d’aquestes. A planta baixa es planteja una redistribució dels usos, desplaçant el menjador a l’aula orientada a nord, i passant aquesta a l’anterior espai ocupat pel menjador. Aquesta proposta comporta el redisseny de la cuina, ampliant-la i establint una comunicació directa amb l’espai per a menjar. Per altre costat, i respecte a l’altre edifici, la intervenció plantejada busca resoldre els problemes de superfície amb què es troben actualment. Per a allò s’estableix un corredor adherit a la seua façana nord, amb un únic accés, i s’amplia la superfície de les aules absorbint l’espai obert situat front a la pista de futbet. Els banys es desplacen per situar-se al costat del corredor plantejat. Amb aquesta redistribució, la superfície de les aules augmenta, especialment de les

situades al centre i a l’esquerra. Per altra banda, s’adequaran els espais necessaris per albergar un aula de primer cicle d’educació infantil (2-3 anys).

A l’edifici principal s’instal·larà un ascensor per millorar l’accessibilitat a plantes superiors, es reformarà i ampliarà la cuina, es renovarà la instal·lació elèctrica, els paviments i la fusteria metàl·lica, i es col·locaran falsos sostres a totes les aules. Les actuacions que es duran a terme a l’edifici secundari seran la reestructuració de la planta, la reforma dels banys, la renovació de la instal·lació elèctrica i de la fusteria metàl·lica, i la substitució de l’actual caldera de gasoil per una de gas.

Amb la inversió sobre aquest centre educatiu, la quantitat total que fins al moment destina la Generalitat Valenciana a Xàtiva, a través del Pla Edificant en diferents instal·lacions educatives, supera els 8 milions d’euros.

El CEIP Attilio Bruschetti de Xàtiva és un centre educatiu que es caracteritza pel seu plantejament pedagògic a l’hora d’estendre l’activitat docent més enllà de l’aula, utilitzant les possibilitats que ofereix l’edifici i l’ampli pati i entorn enjardinat de que disposa. En 2020, dintre de les instal·lacions del col·legi, es va construir un pavelló polivalent, projecte elegit en el marc dels pressupostos participatius de 2017.

No hay comentarios

Dejar respuesta