Xàtiva renova el servei de suports publicitaris urbans

La renovació de la concessió comporta una sèrie de millores en el servei que ja venia prestant aquesta mateixa mercantil. Així, Impursa es compromet a reparar inicialment el mobiliari i la senyalització existent per a deixar-los en perfectes condicions d’ús. De la mateixa manera, es procedirà a una modificació de la senyalització existent per adaptar-la a l’actual situació de la circulació per la ciutat.

Entre les millores més destacades, figura la instal·lació de marquesines en les parades del bus urbà i de taxi, la col·locació de senyals de localització de polígons industrials i la instal·lació de senyals de carrers en Bixquert i Carraixet. A més a més, l’empresa ha oferit instal·lar senyals del metreminut en la zona del centre històric, senyals de wc públics i de localització d’aparcaments en rotació.

A canvi, Impursa se reserva l’explotació publicitària dels espais destinats a l’efecte en les marquesines, suports informatius, mupis i demés mobiliari urbà adscrit al contracte durant els deu anys de duració, podent negociar lliurement amb els anunciants la retribució d’aquest servei de difusió publicitària.

No hay comentarios

Dejar respuesta

catorce + dos =