Xàtiva recomana als propietaris de gossos que eviten les zones recentment desinfectades

L’Ajuntament recorda que és obligatori retirar els excrements dels gossos

Davant l’actual dispositiu de desinfecció d’espais públics, l’Ajuntament de Xàtiva recomana als propietaris de gossos que eviten passejar amb la seua mascota per zones on s’haja aplicat recentment la desinfecció o que encara estiguen humides pel baldeig. Es recorda a la població que el producte que s’utilitza per a la desinfecció és hipoclorit i derivats, com ara lleixiu o cloro, els quals no són perillosos per als animals si es té la deguda precaució.

cacas-de-perro-1D’altra banda, la Regidoria de Medi Ambient fa una crida al civisme dels propietaris de gossos, recordant-los l’obligació de retirar de la via pública els excrements dels animals i de dipositar-los a contenidors o papereres. Així mateix, Medi Ambient recomana als propietaris que, quan isquen a passejar les seues mascotes, es proveïsquen d’un recipient que continga una solució d’aigua i sabó o vinagre al 50%, per tal de netejar els orins dels gossos.

Finalment, es recorda als propietaris de mascotes que les normes de confinament establides durant la vigència de l’Estat d’Alarma obliguen a reduir les eixides al carrer a allò exclusivament imprescindible, limitant el recorregut del passeig del gos a les immediacions del domicili.


En Castellà:

Xàtiva recomienda a los propietarios de perros que eviten las zonas recientemente desinfectadas

El Ayuntamiento recuerda que es obligatorio retirar los excrementos de los perros

Ante el actual dispositivo de desinfección de espacios públicos, el Ayuntamiento de Xàtiva recomienda a los propietarios de perros que eviten pasear con su mascota por zonas donde se haya aplicado recientemente la desinfección o que aún estén húmedas por el baldeo. Se recuerda a la población que el producto que se utiliza para la desinfección es hipoclorito y derivados, tales como lejía o cloro, los cuales no son peligrosos para los animales si se tiene la debida precaución.

Por otra parte, la Concejalía de Medio Ambiente hace un llamamiento al civismo de los propietarios de perros, recordándoles la obligación de retirar de la vía pública los excrementos de los animales y de depositarlos en contenedores o papeleras. Asimismo, Medio Ambiente recomienda a los propietarios que, cuando salgan a pasear a sus mascotas, se provean de un recipiente que contenga una solución de agua y jabón o vinagre al 50%, con el fin de limpiar los orines de los perros.

No hay comentarios

Dejar respuesta

5 × cinco =