Xàtiva presenta el seu primer catàleg d’educació

La guia permetrà conèixer totes les activitats i serveis que es poden realitzar a la ciutat per part dels centres educatius

La regidora d’Educació de Xàtiva, Lena Baraza, ha presentat aquest migdia un catàleg d’educació que s’edita per primera vegada a la ciutat i que recull activitats i serveis que ofereixen els diferents departaments municipals, els quals es podran desenvolupar pels centres educatius de Xàtiva.

El passat mes de gener de 2018 Xàtiva es va adherir com a «ciutat educadora», el que significa, segons la Carta redactada en el I Congrés Internacional de Ciutats Educadores celebrat en 1990, que «qualsevol persona té dret a gaudir en condicions d’igualtat i llibertat dels mitjans de formació, entreteniment i desenvolupant personal». Es tracta d’una nova concepció de l’Educació, de manera globalitzada, que arriba des de tots els sectors.

«Creguem que és necessari proporcionar aquests serveis de manera més organitzada, per a donar la possibilitat de preparar millor el curs escolar respecte a aquestes activitats i serveis», ha destacat la regidora Lena Baraza.

El catàleg compta amb la direcció tècnica de la Regidoria d’Educació, però en ell també han participat la resta de departaments municipals: Cultura, Dona i Igualtat, Gran Teatre, Joventut, Medi Ambient, OXI i Modernització, Participació, Policia Local, Promoció Lingüística, Turisme i Sanitat – UPCCA.

A més a més, les activitats es basen principalment en cinc valors: «ciutadania», en referència a ser capaços de conviure amb els valors propis de qualsevol societat democràtica; «Cultura», per a a afavorir el coneixement de la història per part dels educants; «Salut», pel que fa als hàbits saludables tant de manera individual com col·lectiva; «Desenvolupament sostenible» pel que fa a la preservació i protecció del medi ambient; i «Igualtat» per tal de contribuir a una millor convivència entre totes i tots.
Cadascuna de les activitats proposades compta amb una fitxa tècnica en la que es descriu tant l’activitat com els objectius a assolir, així com la durada, el nivell educatiu al que va dirigida, la data de realització i de sol·licitud i les dades de la persona de contacte a la que s’ha de demanar aquesta activitat.

En el catàleg es poden trobar activitats molt diverses com visites als museus i edificis emblemàtics, contacontes, concursos, teatre escolar, xerrades i fires, serveis d’orientació, visita a les pedanies, projectes de participació o educació vial entre d’altres.
«La idea d’aquest catàleg és donar una nova manera d’organització per als centres educatius. Sabem que és un inici, que es podrà millorar, però volem que es vaja consolidant amb el pas dels anys i amb una informació més adaptada als centres i als alumnes», ha assegurat la regidora d’Educació Lena Baraza.


En Castellà:

Xàtiva presenta el su primer catálogo de educación

La guía permitirá conocer todas las actividades y servicios que se pueden realitar en la ciudad por parte de los centros educativos

La regidora de Educación de Xàtiva, Lena Baraza, ha presentado este mediodía un catálogo de educación que se edita por primera vez en la ciudad y que recoge actividades y servicios que ofrecen los diferentes departamentos municipales, los cuales se podrán desarrollar por los centros educativos de Xàtiva.
El pasado mas de enero de 2018 Xàtiva se adhirió como «ciudad educadora», el que significa, según la Carta redactada en el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras celebrado en 1990, que «cualquier persona tiene derecho a disfrutar en condiciones de igualdad y libertad de los medios de formación, entretenimiento y desarrollo personal». Se trata de una nueva concepción de la Educación, de manera globalizada, que llega desde todos los sectores.

«Creemos que es necesario proporcionar estos servicios de manera más organizada, para dar la posibilidad de preparar mejor el curso escolar respecto a estas actividades y servicios», ha destacado la regidora Lena Baraza.
El catálogo cuenta con la dirección técnica de la Concejalía de Educación, pero en él también han participado el resto de departamentos municipales: Cultura, Mujer e Igualdad, Gran Teatro, Juventud, Medio Ambiente, OXI y Modernización, Participación, Policía Local, Promoción Lingüística, Turismo y Sanidad-UPCCA.
Además, las actividades se basan principalmente en cinco valores: «ciudadanía», en referencia a ser capaces de convivir con los valores propios de cualquier sociedad democrática; «Cultura», para favorecer el conocimiento de la historia por parte de los estudiantes; «Salud», en cuanto a los hábitos saludables tanto de manera individual como colectiva; «Desarrollo sostenible» en cuanto a la preservación y protección del medio ambiente; y «Igualdad» para contribuir a una mejor convivencia entre todas y todos.
Cada una de las actividades propuestas cuenta con una ficha técnica en la que se describe tanto la actividad como los objetivos a lograr, así como la duración, el nivel educativo al que va dirigida, la fecha de realización y de solicitud y los datos de la persona de contacto a la que se tiene que pedir esta actividad.
En el catálogo se pueden encontrar actividades muy diversas como visitas a los museos y edificios emblemáticos, cuentacuentos, concursos, teatro escolar, charlas y ferias, servicios de orientación, visita a las pedanías, proyectos de participación o educación vial entre otros.
«La idea de este catálogo es dar una nueva manera de organización para los centros educativos. Sabemos que es un inicio, que se podrá mejorar, pero queremos que se vaya consolidando con el paso de los años y con una información más adaptada a los centros y a los alumnos», ha asegurado la regidora de Educación Lena Baraza.

No hay comentarios

Dejar respuesta