Xàtiva premiarà la Promoció de l’Ús del Valencià en el comerç local

La iniciativa compta amb la col·laboració de la Diputació i té una dotació pressupostària de 4.000 euros repartits en una desena de premis

L’Ajuntament de Xàtiva ha organitzat, a través de l’Oficina de Promoció i Ús del Valencià de la Regidoria de Política Lingüística, i amb la col·laboració de la Diputació de València, els I Premis a l’Ús del Valencià en el comerç local per tal de potenciar, valorar i guardonar l’ús de la llengua pròpia en els establiments comercials de Xàtiva.

Aquest concurs tindrà una dotació pressupostària de 4.000 euros i s’atorgaran un total de 10 premis que oscil·laran entre els 550 euros per al guanyador i els 275 euros per al 10é classificat.

S’establirà una única modalitat de premi, referent a la retolació i el material imprés, en la qual es valorarà d’una banda la retolació exterior, interior i dels vehicles d’empresa; i d’altra el material imprés en cartes i menús diaris, bosses comercials, factures i albarans, fullets comercials i publicitaris, etiquetatge i adhesius o publicitat en premsa, llibrets de falla o associacions entre d’altres.

A aquest concurs es podrà presentar qualsevol comerç, empresa i servei de la ciutat que desenvolupe la seua activitat a Xàtiva, tant persones físiques com jurídiques, i sols es podrà presentar una sol·licitud per a cada establiment.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, que tindrà lloc en els propers dies, i també es publicaran les bases específiques d’aquests Premis.

Cal tenir en compte que la sol·licitud i la presentació de la documentació necessària s’haurà de fer exclusivament per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, pel que serà necessari comptar amb signatura digital que, en cas de no tenir-ne, es pot sol·licitar a les oficines del PROP.

Entre la documentació a presentar destaquen un dossier explicatiu amb els mèrits al·legats que incloga fotos i dades dels aspectes que es pretén que es valoren, fotocòpia del NIF de l’establiment o del DNI en cas d’autònoms i certificat d’entitat financera o de banca electrònica del número de compte en què es vol que s’ingresse el premi.

«Aquesta és una iniciativa amb la qual pretenem valorar i estimular l’ús del valencià a través del sector comercial de la nostra ciutat», ha manifestat la regidora de Promoció Lingüística Mariola Sanchis.

No hay comentarios

Dejar respuesta

uno × 2 =