Xàtiva posat en marxa el primer parc de cal·listènia Street Workout

Aquest matí s’ha posat en marxa el primer parc de cal·listènia de Xàtiva, un lloc d’entrenament i esbarjo on els joves (i no tan joves) podran acudir a entrenar-se i practicar esport a l’aire lliure.

Els exercicis de cal·listènia al carrer s’han convertit en l’alternativa més econòmica i divertida als tradicionals gimnasos. La cal·listènia és un sistema d’exercicis físics que es realitza amb elements estàtics i el propi pes corporal. En aquest sistema l’interès està en els moviments de grups muscular més que en la potència i l’esforç. La paraula prové del grec kallos (bellesa) i sthenos (fortalesa). L’objectiu és l’adquisició de gràcia i bellesa en l’exercici; la bellesa que té el cos en moviment.

El parc, instal·lat a la zona verda d’Ausiàs March, està format per quatre postes verticals, tres barres transversals i una pared sueca; barres paral·leles: quatre postes verticals i dues barres transversals; i barra de flexions formada per quatre postes verticals i tres barres transversals. Els aparells, homologats segons la Normativa UNE EN 16630, estan instal·lats sobre un sol de seguretat.

Segons la regidora de Parcs i Jardins, Pilar Gimeno, «Cada vegada és més habitual veure gent jove i no tan jove practicar esport als espais públics com platges o parcs. Xàtiva no és cap excepció. La primera demanda d’un parc de cal·listènia ens va arribar per part d’un grup de joves de la zona que acostumaven a practicar l’Street Workout amb l’estructura de les porteries de futbol. També va ser una de les propostes recollides als pressupostos participatius, tot i que no va ser la més votada. Des de la regidoria de Parcs i Jardins no podíem restar aliens al que s’ha convertit en un moviment social per als seus participants i en una alternativa de lleure per a molts joves; per això hem fet tot el possible per dotar-nos de pressupost ordinari per poder portar a terme aquesta instal·lació i donar resposta a les propostes i necessitats de la població més jove.»


En Castellà:

Xàtiva ya tiene parque de calistenia Street Workout

Esta mañana se ha puesto en marcha el primer parque de calistenia de Xàtiva, un lugar de entrenamiento y recreo donde los jóvenes (y no tan jóvenes) podrán acudir a entrenarse y practicar deporte al aire libre.

Los ejercicios de calistenia en la calle se han convertido en la alternativa más económica y divertida a los tradicionales gimnasios. La calistenia es un sistema de ejercicios físicos que se realiza con elementos estáticos y el propio peso corporal. En este sistema el interés está en los movimientos de grupos muscular más que en la potencia y el esfuerzo. La palabra proviene del griego Kallos (belleza) y sthenos (fortaleza). El objetivo es la adquisición de gracia y belleza en el ejercicio; la belleza que tiene el cuerpo en movimiento.

El parque, instalado en la zona verde de Ausiàs March, está formado por cuatro postes verticales, tres barras transversales y una pared sueca; barras paralelas: cuatro postes verticales y dos barras transversales; y barra de flexiones formada por cuatro postes verticales y tres barras transversales. Los aparatos, homologados según la Normativa UNE EN 16630, están instalados sobre un suelo de seguridad.
Según la concejala de Parques y Jardines, Pilar Gimeno, «Cada vez es más habitual ver gente joven y no tan joven practicar deporte en los espacios públicos como playas o parques. Xàtiva no es ninguna excepción. La primera demanda de un parque de calistenia nos llegó por parte de un grupo de jóvenes de la zona que solían practicar el Street Workout en la estructura de las porterías de fútbol. También fue una de las propuestas recogidas en los presupuestos participativos, aunque no fue la más votada. Desde la concejalía de Parques y Jardines no podíamos restar ajenos a lo que se ha convertido en un movimiento social para sus participantes y en una alternativa de ocio para muchos jóvenes; por eso hemos hecho todo lo posible para dotarnos de presupuesto ordinario para poder llevar a cabo esta instalación y dar respuesta a las propuestas y necesidades de la población más joven. »

No hay comentarios

Dejar respuesta