L’Ajuntament de Xàtiva porta al plenari l’adquisició del pou del Carraixet

El projecte d’ampliació del servei preveu una inversió de 280.000 euros i la posterior construcció d’una planta desnitrificadora

L’Ajuntament de Xàtiva porta al plenari d’aquest mes de juny l’aprovació del projecte d’ampliació del servei d’abastiment d’aigua per al consum humà a la zona del Carraixet, així com la declaració d’utilitat pública i interès social.

L’Ajuntament de Xàtiva invertirà 280.000, procedents de crèdit extraordinari, per a l’abastiment d’aigua potable en la partida del Carraixet, amb els quals es pretén adquirir el pou i obtenir els drets d’aigua. Posteriorment caldrà dur a terme les obres i instal·lacions necessàries per a materialitzar el subministrament, per al que serà precís la construcció d’una planta desnitrificadora amb un cost previ de 79.940 euros.

Aquest projecte era una demanda de l’associació de veïns del Carraixet amb els quals l’Ajuntament de Xàtiva ha mantingut una sèrie de reunions durant els darrers mesos per tal de donar solució a la problemàtica de l’abastiment d’aigua potable en la zona, que manca d’un servei de subministrament en els termes que preveu la legalitat vigent.

Prenent en consideració la problemàtica, es va encomanar un estudi d’alternatives per esbrinar i triar la millor opció per abastir d’aigua de consum humà aquests habitatges, valorant opcions com traslladar l’aigua des de la xarxa de distribució de Torre d’en Lloris. Ja en 2019 es va encarregar la redacció d’un estudi de solucions mitjançant recursos propis, el qual va estimar com a més viable el subministrament contemplat en el Pla General d’Ordenació Urbana des de la pedania de Torre de Lloris mitjançant una conducció de fosa i una reimpulsió al dipòsit del sistema actual del Carraixet.

Analitzades les variables de cadascuna de les possibles opcions, finalment es va estimar el més adient l’opció de subministrar aigua de consum humà des de l’abastiment actual, construint una planta potabilitzadora a través de l’adquisició per part municipal dels béns i drets on s’ubica el pou, així com el dret d’extraure aigua per a dur a terme el corresponent subministrament. D’aquesta manera l’Ajuntament adquirirà els terrenys del pou i la seua canalització, sent aquesta la solució tècnica més viable en quant a la millor condició de l’aigua, el seu transport i el seu subministrament als habitatges de la zona.

No obstant, però, cal destacar que actualment ja s’està realitzant la cloració de l’aigua per tal de poder prestar el servei, que s’annexionarà a la resta de la xarxa d’abastiment d’aigua de consum humà de Xàtiva, mitjançant gestió directa.

No hay comentarios

Dejar respuesta