Xàtiva planifica el programa d’ajudes per a l’educació infantil

Aquesta seria la primera mesura d’un ambiciós programa de polítiques socials

L’alcalde Roger Cerdà s’ha reunit amb representants de l’associació d’escoles infantils de Xàtiva per tal de comentar els passos a seguir per a la implantació progressiva de les ajudes per a la gratuïtat de l’educació infantil en aquestos centres. A la reunió estaven presents representants de les escoles infantils Trisol, A gates, Ninos, El Corro i Betània.

La previsió és començar la implantació de les ajudes per al curs 2019-2020, en el segment de població infantil de 2 a 3 anys. El següent curs, 2020-2021, s’incorporarien les ajudes per als xiquets i xiquetes d’1 a 2 anys i en el curs 2021-2022 es completaria el programa d’ajudes amb la incorporació dels xiquets i xiquetes de 0 a 1 any. De resultes, la aplicació de les ajudes per a la gratuïtat de l’educació infantil a Xàtiva es completaria en el curs 2021-2022, amb un pressupost que rondaria els 600.000 euros. La implantació progressiva de les ajudes respon a la necessitat d’acomodar els pressupostos municipals anuals per a assumir l’impacte d’aquesta important mesura de caire social.

En el transcurs de la reunió, l’alcalde va demanar la col·laboració d’aquestos centres en la implantació del programa d’ajudes. L’ajuda municipal complementaria l’ajuda que atorga la Generalitat Valenciana fins cobrir el cost de la matrícula, per la qual cosa ha d’esperar-se a la resolució de concessions d’ajudes autonòmiques per a la publicació de les bases de les ajudes municipals i l’inici del tràmit. Les escoles infantils canalitzarien el procés i ajudarien a controlar l’assistència dels menors beneficiaris de les ajudes.

La mesura persegueix afavorir l’accés universal a l’educació infantil per a totes les famílies de la ciutat, contribuint a millorar la conciliació familiar i apostant pels beneficis de l’escolarització primerenca. Seria una de les primeres mesures del nou govern, un dels pilars fonamentals del qual es basa en la consolidació d’un ambiciós programa de polítiques socials. Val a dir que la gratuïtat de l’educació infantil era una de les propostes compartides de manera majoritària per les distintes formacions polítiques que concorregueren a les passades eleccions municipals.


En Castellà:

Xàtiva ya trabaja en el programa de ayudas para la educación infantil

El alcalde Roger Cerdà se ha reunido con representantes de la asociación de escuelas infantiles de Xàtiva para comentar los pasos a seguir para la implantación progresiva de las ayudas para la gratuidad de la educación infantil en estos centros. En la reunión estaban presentes representantes de las escuelas infantiles Trisol, A gates, Ninos, El Corro y Betania.

La previsión es comenzar la implantación de las ayudas para el curso 2019-2020, en el segmento de población infantil de 2 a 3 años. El siguiente curso, 2020-2021, se incorporarían las ayudas para los niños y niñas de 1 a 2 años y en el curso 2021-2022 se completaría el programa de ayudas con la incorporación de los niños y niñas de 0 a 1 año. Como resultado, la aplicación de las ayudas para la gratuidad de la educación infantil en Xàtiva se completaría en el curso 2021-2022, con un presupuesto que rondaría los 600.000 euros. La implantación progresiva de las ayudas responde a la necesidad de acomodar los presupuestos municipales anuales para asumir el impacto de esta importante medida de carácter social.

En el transcurso de la reunión, el alcalde pidió la colaboración de estos centros en la implantación del programa de ayudas. La ayuda municipal complementaria la ayuda que otorga la Generalitat Valenciana hasta cubrir el coste de la matrícula, por lo que debe esperarse a la resolución de concesiones de ayudas autonómicas para la publicación de las bases de las ayudas municipales y el inicio del trámite. Las escuelas infantiles canalizarían el proceso y ayudarían a controlar la asistencia de los menores beneficiarios de las ayudas.

La medida persigue favorecer el acceso universal a la educación infantil para todas las familias de la ciudad, contribuyendo a mejorar la conciliación familiar y apostando por los beneficios de la escolarización temprana. Sería una de las primeras medidas del nuevo gobierno, uno de cuyos pilares fundamentales se basa en la consolidación de un ambicioso programa de políticas sociales. Cabe decir que la gratuidad de la educación infantil era una de las propuestas compartidas de manera mayoritaria por las distintas formaciones políticas que concurrieron a las pasadas elecciones municipales.

No hay comentarios

Dejar respuesta

15 − catorce =