Xàtiva Participa organitza un concurs per triar el logotip del Consell Municipal de Xiquetes i Xiquets

El concurs tindrà un primer premi de 100 euros i dos accèssits de 50 euros amb samarreta amb el logotip guanyador

L’Ajuntament de Xàtiva, a través de la regidoria de Participació Ciutadana, ha organitzat el concurs «Un logotip per al Consell de Xiquetes i xiquets», amb la intenció de trobar una imatge per a ser utilitzada en les difusions, informacions i publicitats referents a l’ens de participació infantil.

La idea va sorgir a la reunió online mantinguda fa unes setmanes entre els membres del Consell, l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà i la regidora de Participació Ciutadana i Educació Lena Baraza, i les bases van ser elaborades conjuntament per la regidoria i pels propis xiquets i xiquetes del Consell.

Podran participar en aquest concurs xiquetes i xiquets de Xàtiva de 3er a 6è de Primària, i es valorarà l’originalitat del logotip, la seua adequació per a la finalitat que es pretén i la qualitat tècnica i artística del treball, excloent tots aquells logotips que tinguen connotacions sexistes, violentes, xenòfobes, racistes o ofensives contra persones o grups.

El termini de presentació de logotips començarà el proper dilluns 1 de juny i s’estendrà fins al divendres 19 de juny, sent el veredicte final el divendres 26 de juny. S’establirà un primer premi valorat en 100 euros més una samarreta amb el logotip guanyador, i dos accèssits de 50 euros i amb samarreta amb el logotip.

«Aquest concurs és una manera de donar a conèixer el Consell i d’oferir una activitat creativa als amics i amigues del poble i als companys i les companyes de classe, donant-los la possibilitat de crear aquest logotip», han explicat des del l’ens infantil.

El Consell Municipal de Xiquetes i Xiquets de Xàtiva es tornarà a reunir telemàticament amb l’alcalde Roger Cerdà i la regidora Lena Baraza el proper mes de juny, per tal de fer un seguiment dels projectes d’aquest òrgan de participació infantil i de rebre informació relativa a la situació actual provocada per la Covid-19, que afecta també al conjunt de la població infantil.


En Castellà:

El Ayuntamiento de Xàtiva organiza un concurso para escoger el logotipo del Consell Municipal de Xiquetes i Xiquets

El concurso tendrá un primer premio de 100 euros y dos menciones de 50 euros con camiseta con el logotipo ganador

El Ayuntamiento de Xàtiva, a través de la concejalía de Participación Ciudadana, ha organizado el concurso «Un logotipo para el Consell de Xiquetes i xiquets», con la intención de encontrar una imagen para ser utilizada en las difusiones, informaciones y publicidades referentes al ente de participación infantil.

La idea surgió a la reunión online mantenida hace unas semanas entre los miembros del Consell, el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà y la concejala de Participación Ciudadana y Educación Lena Baraza, y las bases fueron elaboradas conjuntamente por la concejalía y por los propios niños y niñas del Consell.

Podrán participar en este concurso niñas y niños de Xàtiva de 3º a 6º de Primaria, y se valorará la originalidad del logotipo, su adecuación al fin que se pretende y la calidad técnica y artística del trabajo, excluyendo todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, violentas, xenófobas, racistas u ofensivas contra personas o grupos.

El plazo de presentación de logotipos empezará el próximo lunes 1 de junio y se extenderá hasta el viernes 19 de junio, siendo el veredicto final el viernes 26 de junio. Se establecerá un primer premio valorado en 100 euros más una camiseta con el logotipo ganador, y dos menciones de 50 euros y con camiseta con el logotipo

«Este concurso es una manera de dar a conocer el Consell y de ofrecer una actividad creativa a los amigos y amigas del pueblo y a los compañeros y las compañeras de clase, dándoles la posibilidad de crear este logotipo», han explicado desde el el ente infantil.

El Consell Municipal de Xiquetes i Xiquets de Xàtiva se volverá a reunir telemáticamente con el alcalde Roger Cerdà y la concejala Lena Baraza el próximo mes de junio, para hacer un seguimiento de los proyectos de este órgano de participación infantil y para recibir información relativa a la situación actual provocada por la Covid-19, que afecta también al conjunto de la población infantil.

No hay comentarios

Dejar respuesta