Xàtiva paga en 26 dies

L’Ajuntament de Xàtiva ha presentat a la seua Junta de Govern les dades de morositat corresponents al tercer trimestre de l’any. L’Ajuntament ha fet pagaments per 3,2 milions d’euros, corresponents a 1.429 factures. La correcta evolució dels ingressos, per sobre de les previsions inicials i una ajustada política de despesa ha permès acabar el trimestre amb una posició de tresoreria de 5,1 milions d’euros. L’informe detalla una favorable evolució dels ingressos i una contenció en la despesa corrent, la qual cosa genera mes a mes una còmoda liquiditat per a les arques municipals.

Però sens dubte la dada que millor il·lustra la bonança de la gestió econòmica de l’equip de govern és la xifra del període mitjà de pagament a proveïdors, que al tercer trimestre se situa en 26’82 dies. Aquesta xifra és la millor des que es té registres a l’Ajuntament i se situa clarament per sota del màxim que determina la normativa. En aquest sentit, cal recordar que la Llei 15/2010, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix un període legal de pagament de 40 dies com a màxim en factures compreses entre l’1 de gener i al 31 de desembre de 2012 i de 30 dies per factures a partir l’1 de gener de 2013.

Pel que fa a l’informe de tresoreria del tercer trimestre del 2017, document elaborat conjuntament per la interventora i el tresorer municipals, a data 30 de setembre, hi ha unes existències de tresoreria de 5,1 milions d’euros, quan la previsió era de 4,4 milions €. És a dir, l’existència final realitzada de tresoreria és de 658.926,76 euros superior a la prevista.

Això es deu a diverses raons. La primera és la millora de les existències previstes acumulades al llarg de l’exercici, per sobre del milió d’euros. D’altra banda, cal destacar que la millora en la gestió de cobrament, ja que els cobraments reals superen als previstos en 1,07 milions d’euros. Això és a causa del bon ritme de cobrament de les subvencions de la Generalitat Valenciana i de la bona recaptació executiva duta a terme pel servei de gestió tributària de la Diputació de València.

Finalment, l’informe trimestral de tresoreria també posa en relleu que l’Ajuntament segueix millorant els costos financers, ja que els pagaments per deute financer en el trimestre han disminuït la seua quantitat per sobre dels 250.000 euros, fet que suposa una reducció del 38% sobre l’inicialment previst.

El regidor d’Hisenda, Ignacio Reig, ha comentat que «hem aconseguit tancar el període mitjà de pagament en una xifra rècord de 26 dies. Recorde anys que l’Ajuntament de Xàtiva pagava a 300 dies. Hui pràcticament, en el temps que tarda a fer-se el procés administratiu, l’Ajuntament està pagant. Això es deu a una boníssima posició de tresoreria i a un control de despesa que ens permet tenir en caixa 5 milions d’euros. Probablement, a finals d’any ens plantejarem una amortització anticipada de préstecs, en vistes a reduir al màxim l’endeutament de la ciutat «.

No hay comentarios

Dejar respuesta