La tradicional festa de les paelles es celebrarà enguany el pròxim 20 d’agost en el parquing del pavelló de Voleibol on està prevista l’elaboració de 200 paelles.
Com sempre, per part de l’Ajuntament, es repartiran els ingredients per a l’elaboració de les Paelles mentre que el “caldero” per a la seua elaboració ho portarà cada participant.

Es lliuraran un total de 200 tíquets de paelles i la inscripció es realitzarà en primer lloc per internet en la pàgina web www.xativa.és, on per a cada paella caldrà omplir un formulari on es faran constar nom i DNI del representant de la taula o nom i CIF del col·lectiu, més el nom i DNI del almenys 6 integrants més (en total 7 noms i DNIs).

Els DNIs seran comprovats de forma automàtica al finalitzar el període d’inscripció per mitjà d’un sistema informàtic que detecta les duplicitats.
Així, el representant de la taula haurà de ser major d’edat i tots els integrants de la taula, majors de 16 anys: els menors hauran d’aportar una autorització paterna/materna per a participar en la festa de les paelles.

Les primeres 200 inscripcions donaran dret a Paella, a partir de la 201, passarà a llista de reserva per al cas que s’anul·le alguna de les 200 primeres.

El període d’inscripció per a col·lectius serà des de les 9.00h del 2 d’agost fins a les 14.00h del 4 d’agost de forma ininterrompuda i per al públic en general del 5 al 9 d’agost.
Una vegada finalitzat el període d’inscripció, el dia 9 d’agost, es publicaran els llistats amb les inscripcions vàlidament realitzades en la web www.xàtiva.es i si és el cas, la llista de reserva.

Seguidament, durant els dies 10, 11 i 12 d’agost, en horari de 9.00 a 14.00h tots els que estiguen als llistats d’inscrits vàlidament, hauran de passar per la Casa de Cultura per a recollir i omplir el tíquet definitiu amb el número de paella i amb el que es podran arreplegar els condiments el dia 20, que dóna dret a participar en la festa. Haurà d’aportar-se el full d’inscripció i les fotocòpies de tots els DNIs que figuren en la mateixa.

No hay comentarios

Dejar respuesta

nueve + cinco =