Xàtiva formalitza el préstec per pagar els sobrecostos de la Ciutat de l’Esport

L’operació de crèdit s’eleva als 1’8 milions d’euros que inclouen el cost de la condemna del Suprem pels sobrecostos de l’obra més els interessos de demora

L’alcalde en funcions, Roger Cerdà, va formalitzar ahir la signatura d’un préstec de 1,8 milions d’euros amb el Banc de Sabadell per a cobrir el cost de la sentència condemnatòria pels sobrecostos de la Ciutat de l’Esport. En el darrer plenari ordinari de la legislatura, celebrat el passat 25 de maig, l’Ajuntament va acordar la concertació de l’operació de crèdit. Aquest préstec tindrà un import de 1.813.372,53 euros, operació que inclou els 1’3 milions de sobrecostos de l’obra més uns interessos de demora superiors als 400.000 euros. Els 1,8 milions d’euros s’han de pagar a Acciona el pròxim 30 de juny, com a conseqüència de l’acte del Tribunal Suprem desestimant el recurs de cassació que l’Ajuntament va interposar contra la sentència 224/2016 del TSJCV.

De manera paral·lela al compliment de les seues obligacions de pagament, l’Ajuntament va decidir exercir accions penals derivades de l’execució del contracte d’obra pública de la Ciutat de l’Esport. Aquesta decisió va ser aprovada pel plenari municipal el passat 30 de març. La pretensió es basa en un informe dels serveis jurídics municipals que proposa la reclamació d’accions penals pels sobrecostos de l’obra contra l’arquitecte municipal (aleshores, Antonio Vela), l’empresa contractista (Acciona Infraestructuras, S.A.) i la direcció facultativa de l’obra (IDOM lngeniería y Arquitectura S.A.).

Sobre el particular, l’informe dels serveis jurídics municipals posa de manifest que el sobrecost es va produir «sense autorització de l’òrgan de contractació de l’Ajuntament de Xàtiva i no va ser objecte de cap expedient de modificació de contracte […]. En lloc d’això, es concertaren contractista i direcció facultativa per a dur a terme el seu propòsit d’incrementar el preu del contracte buscant un altre mode de propiciar dit increment».

Les quantitats que reconeixen les sentències són 375.666,86 euros per obres executades i recollides en un projecte complementari, l’aprovació de les quals per part de l’Ajuntament no consta; 670.021,36 euros, més lVA, per treballs realitzats al marge del projecte original i del modificat, encarregades per la direcció facultativa; 62.549,70 euros, més lVA, corresponents a l’equipament de jocs «pitch & put», o de golf, instal·lació que actualment no existeix, i 24.124,72 euros, més lVA, en concepte de reparacions executades durant el període de garantia.

No hay comentarios

Dejar respuesta